Far har gjort det!

Det nye regeringsgrundlag emmer af KONSERVATIV POLITIK, og humøret bobler i partiet. Men det er i høj grad tilfældigheder, der hjælper dem frem, og lige under overfladen lurer magtkampene. Spørgsmålet er stadig, hvor længe Bendt Bendtsen holder.