Familien bestemmer mindre over nydanske unge

Færre unge nydanskere oplever, at familien begrænser deres valg af kæreste, ægtefælle, venner eller uddannelse, viser nye tal fra integrationsbarometret. Det er især pigerne, det går den rigtige vej for.

Social kontrol er blevet mindre udbredt i familier af udenlandsk herkomst i Danmark.

Hvor det i 2012 var hver fjerde unge nydansker, der sagde, at deres familie begrænsede dem i deres valg af kæreste eller ægtefælle, var det i 2013 kun hver femte, der følte sig udsat for social kontrol. Det viser nye tal fra regeringens nationale integrationsbarometer.

Faldet skyldes især, at færre piger end tidligere føler, at deres selvbestemmelse bliver begrænset, fortæller socialminister Manu Sareen (R),

»Det gør mig sindssygt glad, at det nu rykker for pigerne, for det kan ganske enkelt ikke være rigtigt, at unge ikke selv har lov til at bestemme, hvem de vil være sammen med, og hvordan de vil leve deres liv,« siger han.

»Social kontrol skal stoppes. Derfor er jeg naturligvis heller ikke tilfreds, for der er stadig unge, der udsættes for social kontrol. Vi skal derfor fortsat have fuld fokus på problemstillingen,« understreger Manu Sareen.

Til gengæld viser tal fra Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK), at antallet af henvendelser om æresrelaterede konflikter er steget fra 1.073 i 2012 til 1.146 i 2013.

Der er ligeledes sket en stigning i antallet af henvendelser til Rehabiliteringscenter for Etniske unge i Danmark (RED), der er et bosted for unge, som er på flugt fra eksempelvis tvangsægteskaber. Her er tallet steget fra 191 i 2012 til 227 i 2013.

»Selv om det overordnet set går den rigtige vej, så ser vi altså stadig en stigning i de groveste tilfælde af social kontrol. Det viser, hvor vigtigt det er, at vi har fokus på problemet, og hvor vigtigt regeringens oplysningsarbejde omkring rettigheder og mulighederne for hjælp og støtte er,« siger socialminister Manu Sareen.

Formålet med det nationale integrationsbarometer er at skabe et overblik over udviklingen på integrationsområdet i forhold til regeringens målsætninger og dermed gøre det muligt at følge op på udviklingen.