FAKTA: Studenterne får flere og flere 12-taller

Undervisningsministeriet oplister i en ny analyse fem årsager til, at karaktergennemsnittet stiger.

Læs mere
Fold sammen

København. Fra 2010 til 2016 har der været en stigning i de gennemsnitlige eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser.

Undervisningsministeriet har foretaget en analyse og oplister fem mulige forklaringer:

1. Andelen af studenter med bonus A er steget. De må gange deres gennemsnit med 1,03 eller 1,06, fordi de har flere A-niveaufag. Ordningen kan dog ikke alene forklare karakterstigningen.

2. Flere studenter får 12. Især på stx, hhx og htx, hvor der er sket en stigning på fire til fem procentpoint. Andelen af 10- og 12-taller har i perioden fra 2014 til 2016 ligget over det intenderede niveau.

3. På stx, hhx og htx har der været en stigning i karaktererne på de obligatoriske fag samt en lang række øvrige større fag. Det er altså ikke nogle enkelte særlige fag, der har sendt karaktergennemsnittet i vejret.

4. Forskellen mellem årskarakterer og prøvekarakterer på stx varierer over årene. Der er altså ikke belæg for at tilskrive stigningen en udvikling i retning af, at der generelt gives højere årskarakterer.

5. Alle uddannelser i samtlige regioner oplever karakterstigning. Der er således ikke belæg for at sige, at en eller flere regioner hiver landsgennemsnittet op eller ned.

* Andelen af 12-taller på studenternes afgangsbevis er steget fra 2010 til 2016. Se udviklingen for de enkelte gymnasiale uddannelser:

På det almene gymnasium (stx) er andelen steget fra 10 til 14 procent.

På det merkantile gymnasium (hhx) er andelen steget fra 6 til 10 procent.

På det tekniske gymnasium (htx) er andelen steget fra 8 til 13 procent.

På den højere forberedelseseksamen (hf) er andelen steget fra 9 til 10 procent.

Kilder: Undervisningsministeriet.

/ritzau/