Fakta: Sådan vil regeringen hjælpe de udsatte børn

BØRN

Tidlig indsats over for udsatte børn

Nye initiativer:

 • Opkvalificering af den tidlige indsats i kommunerne.
 • Samtaler ved overgang mellem institutioner og styrket samarbejde i dagtilbud.
 • Styrkelse af den sundhedsfaglige indsats i graviditeten og netværk blandt udsatte forældre.

Fokus på faglighed og tidlig læring

Nye initiativer:

 • Bogstartprogrammer.
 • Rådgivningsenhed for tosprogede elever i grundskolen.

UNGE

Fastholdelse og trivsel på ungdomsuddannelserne

Nye initiativer:

 • Udvidet rådgivningsenhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne.

Unge med særlige sociale problemer

Nye initiativer:

 • 24-timers kontaktordning med henblik på hurtig indsats.
 • Forsøg med ret til efterværn for tidligere anbragte unge.
 • Mere effektive behandlingstilbud til unge med misbrugsproblemer.
 • Nationalt informationscenter om misbrug.

Udsatte unges netværk

Nye initiativer:

 • Sociale viceværter tilknyttet ungdomsboliger.
 • Netværk for anbragte og ensomme børn og unge.
 • Bedste-ven til sårbare børn og unge.

FORÆLDRE

Styrket forældreansvar

Nye initiativer:

 • Familiekurser og særlige læringsforløb.
 • Styrket inddragelse af indvandrerforældre i grundskolen.
 • Udbredelse af forældreprogrammer.
 • Bedre hjælp til unge mødre.
 • Udbredelse af medborgercentre med lektiecaféer og online lektiehjælp.

Kilde: www.social.dk