FAKTA: Så meget tjener kommunalpolitikere

Det faste vederlag for at være medlem af en kommunalbestyrelse var sidste år mindst 89.314 kroner.

København. Kommunalpolitikere får et fast vederlag for deres arbejde i kommunalbestyrelsen. Derudover kan de tjene ekstra på at bestride forskellige poster i udvalg og bestyrelser:

* Det faste vederlag for at være medlem af en kommunalbestyrelse var sidste år 89.314 kroner.

* I kommuner med over 80.000 indbyggere var vederlaget dog 107.178 kroner om året, mens det i Københavns Kommune var 125.039 kroner.

* Der gives også et tillægsvederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der har hjemmeboende børn under 10 år. Det udgør 13.819 kroner årligt.

* Dertil kommer vederlag for at være medlem eller formand et udvalg.

* Vederlaget kommer fra en samlet lønpulje til udvalgsarbejde og varierer alt borgmesterens løn og kommunens størrelse.

* En post som udvalgsformand giver for eksempel 193.732 kroner om året i Lyngby-Taarbæk Kommune.

* I Tønder er formandsvederlag for stående udvalg på 152.298 kroner, mens udvalgsmedlemmer får 25.428 kroner per udvalg.

* I Nordfyns Kommune får formanden for Social- og Sundhedsudvalget 220.243 kroner om året, mens medlemmerne af udvalget får 28.191 kroner.

Kilder: Økonomi- og Indenrigsministeriet, kommunernes hjemmesider.

/ritzau/