FAKTA: Ministerchauffører kører for længe

En 13 år gammel rapport advarer om sikkerhedsrisikoen ved trætte ministerchauffører.

En række ministerchauffører beretter anonymt over for Ritzau, at de i perioder overtræder hviletidsbestemmelserne og kører mere, end de selv finder forsvarligt.

Det er ikke første gang, chaufførernes arbejdsforhold har været i fokus:

* I 1981 indgik Finansministeriet en aftale med Statstjenestemændenes Centralorganisation om at fravige arbejdsmiljølovens regler om daglig hvileperiode og ugentligt fridøgn. Aftalen blev godkendt af Arbejdstilsynet.

* Den betyder blandt andet, at den daglige hviletid kan nedsættes fra 11 til otte timer "i det omfang, udførelsen af chaufførerhvervet nødvendiggør den pågældende ministerchaufførs tilstedeværelse".

* Hviletiden kan derudover i ganske særlige tilfælde efter aftale med den enkelte chauffør nedsættes til under otte timer.

* En rapport fra Finansministeriet viste i 2004, at 12 ud af 18 ministerier "meget ofte" eller "ofte" havde problemer med chaufførernes overholdelse af hviletidsbestemmelserne. Rapporten konkluderede blandt andet:

* "Det er en væsentlig risiko for sikkerheden for såvel minister som chauffør samt for de potentielt involverede i færdselsuheld, at kørslen i et vist omfang finder sted med chauffører, der oplever problemer i forbindelse med hviletidsreglerne og dermed kan være mere tilbøjelige til at lave fejl."

* Det blev dog samtidig understreget i rapporten, at "en stor del af en chaufførs arbejdsdag består af ventetid", og at chaufføren "normalt ikke arbejder intenst eller hårdt i løbet af dagen".

* I 2008 fortalte Bent Bentsens (K) tidligere chauffør om systematiske overtrædelser af hviletidsbestemmelserne og massivt overarbejde. Ifølge chaufføren var han nogle gange så træt, at det gik ud over sikkerheden.

* Ritzau har den seneste uge været i kontakt med en lang række ministerchauffører. De fleste ønsker ikke at udtale sig, men en god håndfuld bekræfter, at de i perioder overtræder hviletidsreglerne.

Kilder: Folketinget, Ritzau, Jyllands-Posten, Finansministeriet.

/ritzau/