FAKTA: Her er anbefalingerne om levedygtige landsbyer

Et udvalg nedsat af regeringen har set på, hvordan man kan skabe levedygtige landsbyer.

(ARKIV) Et udvalg nedsat af regeringen har set på, hvordan man kan skabe levedygtige landsbyer. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2018) Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen

Regeringen nedsatte i sommeren 2017 Udvalget for levedygtige landsbyer.

Det skete som en del af den politiske aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om "Danmark i bedre balance" og modernisering af planloven.

Udvalget består blandt andre af repræsentanter for Landdistrikternes Fællesråd, Kommunernes Landsforening, DGI og De Samvirkende Købmænd.

Udvalget kommer med i alt 17 anbefalinger til regeringen om, hvordan man skaber levedygtige landsbyer. Her følger et udpluk af dem.

* Pulje til landsbyfornyelse forlænges og forøges fra 2019 til minimum 330 millioner kroner årligt i en 10-årig periode.

* Regeringen udvider boligjobordningen til også at omfatte lønomkostninger til nedrivning af boliger i landzone.

* Stat og kommuner arbejder for en planlægning af den kollektive trafik, der sikrer tilfredsstillende forbindelser i landsbyerne.

* Staten arbejder for fortsat at sikre mobildækning og udrulle bredbånd i landområder.

* Kommunernes erhvervsfremme og erhvervsudvikling skal i særlig grad have fokus på landsbyernes faciliteter og potentialer.

* I planloven indarbejdes en forpligtelse for kommunerne til i kommuneplanlægningen at foretage en strategisk planlægning for kommunens landsbyer og landområder.

Kilde: Udvalgets afrapportering til regeringen, april 2018.

/ritzau/