Fagforeninger og arbejdsgiver ser håb for integration

Der sker solide skridt den rigtige retning mod at få flygtninge i job, mener LO og Dansk Arbejdsgiverforening.

København. Der er opnået mærkbare gennembrud i indsatsen for at få flygtninge ud på arbejdsmarkedet.

Det positive budskab venter beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), når han onsdag mødes med arbejdsmarkedets parter i skikkelse af lønmodtagerorganisationen LO og Dansk Arbejdsgiverforening.

- Vi er slet ikke i mål endnu, men vi kan for første gang i lang tid se solide skridt i den rigtige retning, skriver LO's formand, Lizette Risgaard, og DA's direktør, Jacob Holbraad, i et fælles indlæg i Berlingske.

Regeringen, arbejdsgivere og arbejdstagerne indgik for snart et år siden en såkaldt trepartsaftale om integration. Og Holbraad og Risgaard ser altså en markant positiv udvikling.

- Antallet af flygtninge, der har fået job, er tredoblet fra 2015 til 2016. Alene i de første ti måneder af 2016 kom næsten 3000 flygtninge i helt almindelige job, uden at de fik nogen form for offentlig forsørgelse, skriver de.

- Og antallet af flygtninge i løntilskud og virksomhedspraktik er fordoblet fra 2015 til 2016. 6000 personer har nu noget at stå op til.

Målet med aftalen er, at hver anden flygtning skal i job. Da aftalen blev indgået sidste år, var det kun hver tredje flygtning, der var selvforsørgende efter tre år i Danmark.

Et af de centrale elementer i trepartsaftalen var, at flygtninge som udgangspunkt skulle anses for at være jobparate.

Og Risgaard og Holbraad hæfter sig ved, at det nu er lidt over halvdelen af flygtningene, der bliver vurderet til at være klar til at bestride et job.

Tidligere var det kun omkring fire procent. Blandt andet fordi der før blev stillet krav om, at man skulle kunne udfylde bestemte dokumenter i it-systemet Jobnet på dansk.

En anden hjørnesten er den såkaldte Integrationsgrunduddannelse (IGU). Det er en kombination af lønnet praktik og skoleundervisning. Den er ved at komme op i gear, mener LO og DA.

- Alene i januar og første uge af februar i år blev der oprettet lige så mange IGU-pladser som i hele halvåret før, skriver de.

/ritzau/