Fagforening: Sygemeldte embedsmænd skal renses i Eritrea-sag

De to sygemeldte embedsmænd i den såkaldte Eritrea-sag skal renses, og deres advarsler bør trækkes tilbage. Det kræver Dansk Magisterforening, der beder om et møde med Justitsministeriet. Ministeriet undersøger nu selv advarslerne.

Jan Olsen og Jens Weise Olesen (foto) har begge fået en advarsel for deres rolle i forbindelse med Udlændingestyrelsens udarbejdelser af Eritrea-rapporten. Jens Weise Olesen har til Berlingske sagt, at han følte, at der var et hårdt pres for at nå et bestemt resultat med rapporten. Justitsministeriet vil nu undersøge advarslerne til de to embedsmænd. Fold sammen
Læs mere
Foto: Kirsten Fich Pedersen

Advarslerne til to centrale embedsmænd fra Udlændingestyrelsens Eritrea-delegation bør trækkes tilbage, og de to nu sygemeldte medarbejdere bør renses for alle anklager.

Kravet kommer fra embedsmændenes fagforening, Dansk Magisterforening, dagen efter at chefkonsulent Jens Weise Olesen i et stort interview i Berlingske fortalte om det dramatiske opgør i styrelsen om Eritrea-rapporten.

»Vi sender nu et brev til Justitsministeriet, hvor vi beder om et møde. Vores to medlemmer har benyttet sig af deres ret og pligt til at sige fra. Det synes jeg ikke, at de skal klandres for. Vi vil gerne have dem renset og deres advarsler trukket tilbage,« siger Lotte Spanggaard, forhandlingsdirektør i Dansk Magisterforening.

»Det er meget sjældent, at embedsmænd offentligt går ud med denne her slags kritik, men han har følt sig så fagligt beklikket, at han har ment, at det var nødvendigt. Det bakker vi ham som fagforbund op i,« tilføjer hun. I sidste uge afkrævede justitsminister Mette Frederiksen (S) Udlændingestyrelsen en redegørelse for forløbet omkring »udarbejdelsen« af den omstridte Eritrea-rapport. Men nu vil ministeriet også selv undersøge advarslerne til de to centrale embedsmænd fra sagen. Ministeriet bad onsdag Udlændingestyrelsen om akterne i Jens Weise Olesens personalesag, mens Folketingets Ombudsmand samtidig har bedt om at blive orienteret om udfaldet af begge undersøgelser.

I interviewet med Berlingske forklarede Jens Weise Olesen, at han følte, at der var et hårdt pres for at nå et bestemt resultat med Eritrea-rapporten, og at det førte til et opgør på kontoret. I advarslerne til de to embedsmænd nævnes Eritrea-rapporten dog ikke specifikt.

»Advarslerne er blevet givet i meget nær forbindelse med Eritrea-rapportens udarbejdelse. Jeg kan ikke dokumentere, at det har været et politisk pres, og jeg kan heller ikke se det af advarslerne. Men vores medlemmer har været under et hårdt pres, hvor end det pres så er kommet fra,« siger Lotte Spang-gaard.

Gigantiske alarmklokker burde ringe

Det højst usædvanlige forløb begyndte tilbage i august, da daværende justitsminister Karen Hækkerup (S) annoncerede, at hun ville »sætte ind« over for en voldsom stigning i antallet af asyl-ansøgere fra Eritrea.

Lektor i forvaltningsret Pernille Boye Koch hæfter sig netop ved Karen Hækkerups udmelding:

»Det er en meget subtil måde, hvorår ministeren sender delegationen af sted. Hun vil sætte ind over for stigningen, de sætter sagerne i bero og sender en delegation af sted. Det ligger allerede, at det ville være rigtig rart og belejligt, hvis man kan komme hjem med oplysninger, som kan begrænse adgangen til asyl. Embedsmændene kan jo godt selv regne ud, at der er et politisk ønske om at finde et grundlag for at afvise asylsager. Embedsmændene vil gerne vise, at de forstår det politiske spil, og derved gøre ministeren tilfreds,« siger hun.

Roger Buch, forskningschef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, mener, at det må vække bekymring, når de embedsmænd, der har fulgt rapportens tilblivelse på nærmeste hold, undsiger resultatet.»Gigantiske alarmklokker burde ringe. Udgangspunktet for sagen er en stigende flygtningestrøm, som ministeren vil gøre noget ved. Men vi har jo en klar lovgivning for, hvornår man får asyl, så der var brug for nye informationer. Ellers kunne man jo ikke bare ændre, hvem der kommer ind. Sagt lidt firkantet: Ministeren efterspørger oplysninger, som kan begrunde, at Danmark ændrer praksis. Men bruger man de indhentede oplysninger til at konkludere noget, der fagligt ikke kan forsvares, er forvaltningen jo fuldstændig på vildspor,« siger Roger Buch.

Derfor vurderer han, at Jens Weise Olesen sagtens kan have ageret korrekt ved at sige fra, selv om han i dag har fået en advarsel for sin opførsel.

»De to embedsmænd kan have gjort det helt rigtige ved at sige fra,« siger Roger Buch.

Afgørende, hvor stor indblandingen har været

Selv fastholder Jens Weise Olesen, at han reagerede, fordi man håndterede de indhentede oplysninger om Eritrea på en uforsvarlig måde.

»På et kontormøde forsøgte jeg at sige: Hvad foregår der egentlig, når vi skal lave rapporter på den måde? Det blev fejet af bordet. Jeg synes, at jeg har gjort, som jeg skulle,« siger Jens Weise Olesen.

Politisk kommentator Hans Engell peger på, at det afgørende i sagen er spørgsmålet om, i hvor høj grad ministeriet har blandet sig i sagen.

»Sagen er først lige begyndt. Hvis ministeren tror, at den vil slutte, når undersøgelsen bliver lagt frem, så tager hun fejl. Der er alt for stor forskel på det, som de to embedsmænd siger og den måde, Udlændingestyrelsen afviser dem,« siger Hans Engell.

Efter længere tids kritik af Eritrea-rapporten vendte Udlændingestyrelsen tirsdag op og ned på rapportens asylretlige betydning. Udlændingestyrelsen sendte tvetydige signaler om ændringen, men grundlæggende betyder det, at desertører og illegalt udrejste fra Eritrea nemmere kan få asyl i Danmark.

Berlingske har siden sidste uge forgæves forsøgt at få Udlændingestyrelsens direktør, Henrik Grunnet, til at stille op til interview om Eritrea-sagen. Justitsminister Mette Frederiksen (S) afviste onsdag at forholde sig til indholdet af rapporten eller bestille en ny med henvisning til, at hun har bedt Udlændingestyrelsen om en redegørelse for sagen.

Se stor infografik:

Tidslinje over Eritrea-sagen: Berlingske har de seneste måneder sat fokus på myndighedernes behandling af flygtninge fra Eritrea (klik på pilene eller træk i billedet):