Fagbosser udfordrer Thorning på dagpenge

I et nyt notat opstiller LO med opbakning fra FTF en række principper for et nyt dagpengesystem. Dermed lægger de pres på regeringen og ikke mindst statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) på tærsklen til et folketingsvalg.

Harald Børsting og Bente Sorgenfrey Fold sammen
Læs mere
Foto: ERIK REFNER

Med under et halvt år til folketingsvalget genopliver hovedorganisationerne LO og FTF nu den betændte dagpengedebat, som særligt har plaget regeringen igennem de første år.

I et endnu ikke offentliggjort notat udarbejdet af LO, som Berlingske er i besiddelse af, oplister LO-fagbevægelsen ni principper for et nyt dagpengesystem. Ifølge Berlingskes oplysninger har FTF tilsluttet sig principperne, som dermed møder opbakning fra to hovedorganisationer, som i alt repræsenterer omkring 1,5 millioner lønmodtagere.

Som det første og mest væsentlige foreslår de, at »antallet af personer, som opbruger deres dagpengeret« ikke bør »være højere end forudsat før dagpengereformen fra 2010«.

Dengang lød vurderingen fra Finansministeriet, at maksimalt 4.000 ledige hvert år ville miste dagpengene, mens det reelle tal ifølge A-kassernes Samvirke var 16.700 personer i 2014 og en forventning om 14.000 ledige årligt i de kommende år.

Derudover er LO og FTF enige i, at det skal være lettere at »optjene og genoptjene« retten til dagpenge. »Samtidig skal reglerne ændres, så ekstra arbejde altid forlænger retten til dagpenge i tilfældet af arbejdsløshed,« står der i et andet af de ni punkter, som de to hovedorganisationer forventes at præsentere i morgen onsdag.

Der er tale om en markant forbedring af dagpengesystemet, som de to organisationer gør sig til fortalere for, forklarer FOA-formand, Dennis Kristensen, som sidder med i LOs daglige ledelse, hvor principperne er blevet godkendt.

»Det er et forsøg på at sige til politikerne, at det system, vi har, slet ikke holder. Antallet af ledige, der mister retten til dagpenge, skal simpelthen bringes ned. Og samtidig så er det altafgørende for os, at der bliver gjort noget ved genoptjeningskravet,« siger Dennis Kristensen da Berlingske konfronterer ham med de ni principper.

Intern utilfredshed

Dagpengespøgelset har igennem næsten hele denne valgperiode redet regeringen som en mare. Socialdemokraterne gik til valg på at forbedre dagpengereglerne markant efter VK-regeringens dagpengereform, som halverede dagpengeperioden fra fire til to år og fordoblede genoptjeningskravet til, hvornår man igen har erhvervet sig ret til at modtage dagpenge.

At der bl.a. ikke er blevet gjort noget ved genoptjeningskravet har udløst kraftig kritik fra S-baglandet, fagbevægelsen og regeringens støttepartier, men kritikken har også været kraftigt nedadgående, siden SR-regeringen parkerede spørgsmålet i en kommission, der først kommer med sine anbefalinger efter valget.

De ni principper fra fagbevægelsen offentliggøres i en tid, hvor statsminister Helle Thorning-Schmidt er i fremgang i meningsmålingerne, og hvor Socialdemokraterne ellers havde fået styr på den interne utilfredshed over manglende hjælp til de mange mennesker, der har opbrugt eller i nær fremtid risikerer at miste retten til dagpenge.

SF: Der er brug for en løsning

I SF modtages fagbevægelsens dagpengeprincipper med kyshånd af formand Pia Olsen Dyhr. I morgen starter hun en ny kampagne i landets aviser, hvor der efterspørges en dagpengeløsning fra regeringen.

»Hvis det er rigtigt, at LO vil se på genoptjeningskravet, så er vi selvfølgelig positive. Det er det, vi har ønsket meget længe nu. Det er godt, at der nu bliver lagt ekstra pres på regeringen,« siger Pia Olsen Dyhr, der advarer mod, at man risikerer at miste et flertal for en løsning, hvis man venter til efter valget.

»Det er for sent at vente på kommissionen. Vi har et flertal nu, så hvorfor ikke gribe chancen. Og hvis LO foreslår at man kigger på genoptjening, så er det en rigtig god start,« siger Pia Olsen Dyhr.

Hos Socialdemokraterne bliver de ni principper modtaget i en formel tone.

»Jeg synes, det er befriende, at fagbevægelsen kommer med de her bud. Men jeg vil ikke forholde mig til de konkrete forslag, men vi kan godt være enige i, at det skal være færre personer, der mister dagpengeretten. Det system, vi har, fungerer ikke efter hensigten,« siger arbejdsmarkedsordfører, Lennart Damsbo-Andersen (S).

Hvad med genoptjeningsperioden. Vil i være med til at ændre den?

»Vi må afvente dagpengekommissionen og efterfølgende må vi tage den politiske diskussion. Men i og med at både LO og FTF sidder med om bordet i dagpengekommissionen, så går jeg ud fra, at de har ladet deres stemme høre,« siger han.

Opdateres

FAKTA

Det står der i LOs notat.

LO udarbejdede i december 2013  - i forbindelse  med Carsten Koch-udvalgets første  fase - en liste over de udfordringer, som LO finder, at dagpengesystsemet skal kunne håndtere.

Der er dog nu behov for en mere præcis og priorieteret beskrivelse af de principper, som LO finder, at et nyt dagpengesystem skal bygge  på.

1. Et nyt dagpengesystem skal sikre, at langt færre opbruger dagpengeretten end de ca. 14.000 personer, som pt. mister dagpengeretten hvert år. Antallet af personer, som opbruger deres dagpengeret bør ikke være højere end forudsat før dagpengereformen fra 2010

2. Et nyt dagpengesystem skal være et forsikringssystem for alle lønmodtagere - på tværs af forskellige ansættelsesformer. Alle skal have mulighed for og gavn af at forsikre sig mod arbejdsløshed.

3. Det skal være nemmere at optjene og genoptjene dagpengeretten i et nyt dagpengesystem. Samtidig skal reglerne ændres, så ekstra arbejde altid forlænger retten til dagpenge i tilfældet af arbejdsløshed.

4. Dagpengesystemet skal fortsat bygge på et solidarisk forsikrings- og betalingsprincip, hvor alle betaler det samme, uanset ledighedsrisiko.

5. Et nyt dagpengesystem skal gøre det mere økonomisk attraktivt for lønmodtagerne at tage kortvarigt arbejde og deltidsansættelser mm.

6. Dagpengesystemet skal fortsat bygge på klare rådighedsregler, der administreres af arbejdsløshedskasserne, og som sikrer en rimelig balance mellem ret og pligt.

7. Dagpengesystemet skal fortsat være attraktivt for nyuddannede.

8. Et nyt dagpengesystem skal bygge på mere enkle og gennemskuelige regler regler, så de arbejdsløse kan forstå logikken og konsekvenserne af reglerne

9. Et nyt dagpengesystem skal være et attraktivt og holdbart  forsikringssystem for alle lønmodtagere. Dækningsgrad og regulering af dagpengene skal bidrage  til dette.