Fagbosser roser Kochs anbefalinger

De to faglige hovedorganisationer, FTF og LO, glæder sig over Carsten Koch-udvalgets anbefalinger om en mere individuel indsats over for de ledige og mere jobrettet uddannelse.