Får demente stemt til valget?

Der bor 40.000 til 50.000 mennesker på danske plejehjem. Sager viser, at det er et problem for nogle at få stemt, fordi de er demente. Alzheimerforeningen kræver, at økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (R) handler.

Sidste år henvendte Alzheimerforeningen sig til økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) for at gøre hende opmærksom på problemet om, at ikke alle demente på plejehjem fik afgivet deres stemme til valg. Nogen reaktion fra ministeren fik foreningen ikke. Fold sammen
Læs mere

Konkrete sager fra EU-valget i 2014 viste, at ikke alle demente på plejehjem fik afgivet deres stemme, selv om de havde fået valgkort. Direktør for Alzheimerforeningen Nis Peter Nissen siger til Berlingske, at han frygter, at problemet er stort, og at en del demente ikke får stemt ved det kommende valg:

»Der er godt 40.000 til 50.000 danskere på plejehjem, og af dem har 60 til 80 procent problemer med demens. Vi gjorde ved EU-valget opmærksom på, at der var vælgere på plejehjem, der ikke fik stemt, fordi plejehjemmene forsømte det. Da den sag blev omtalt, fik vi mange henvendelser fra pårørendes familier, der gav andre eksempler på forholdet, så vi tror, at problemet er stort.«

Ingen reaktion fra minister

Sidste år henvendte Alzheimerforeningen sig til økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) for at gøre hende opmærksom på problemet. Nogen reaktion fra ministeren fik foreningen ikke, men ministeriet siger, at der er udsendt en generel instruks om regler i forbindelse med dementes stemmeafgivning. Ifølge Nis Peter Nissen er det imidlertid ikke nok:

»Der er næppe mange, der læser den slags generelle instrukser, for plejehjem oversvømmes med generelle regler. Der er behov for en ekstraordinær indsats, hvor man på plejehjem gør dagen til en festdag og sørger for, at plejehjemsbeboere, der har fået valgkort, får stemt.«

Mener du, at økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (R) bør gøre en indsats?

»Så absolut. Ministeriet bør undersøge, hvor stort problemet egentlig er og iværksætte initiativer, så demente får stemt.«

I foreningen Ældre Sagen er souschef Jens Højgaard forsigtig:

»Vi kender faktisk ikke problemets størrelse, og vi har ikke op til dette valg fået henvendelser fra pårørende om, at der har været problemer. Det er også mit indtryk, at man på mange plejehjem gør en indsats for at gøre dagen til en speciel dag og sørger for, at alle beboere får stemmemulighed. Men vi ved, at der ved tidligere valg har været problemer, og at vi skal være opmærksomme på sagen.«

I Institut for Menneskerettigheder siger ligebehandlingschef Maria Ventegodt Liisberg, at sagen ikke kun drejer sig om demente:

»Der er mange andre grupper end demente, der kan have problemer med at få stemt på valgdagen. Der er handicappede på bosteder og plejehjem, hvor behandlingen er forskellig fra kommune til kommune. Det er meget vigtigt, at alle får tilbuddet om at stemme,« siger Maria Ventegodt Liisberg.