Få overblikket: Her er hovedpunkterne i 2025-planen

Både skattelettelser, pensionsalder og strammere regler for asylansøgere indgår i 2025-plan.

Foto: Søren Bidstrup

Her er et overblik over hovedpunkterne i regeringens 2025-planen med overskriften "Helhedsplan - for et stærkere Danmark":

* Det skal bedre kunne betale sig at arbejde

- Skattenedsættelse for godt 4,5 milliarder kroner i form af et nyt jobfradrag til beskæftigede, som især vil øge gevinsten ved at være i arbejde for lav- og mellemindkomster.

- Nedsættelse af topskatten for cirka 1,5 milliarder kroner for indkomst under én million kroner om året.

- Gradueret loft over børnechecken, så den aftrappes med antallet af børn.

- Forlængelse af mindreregulering af de offentlige overførsler i 2024 og 2025, så overførslerne vokser i omtrent samme takt som forbrugerpriserne frem mod 2025.

- Lavere rentefradrag indfases i 2021-2025.

- Den grønne check afskaffes.

 

* Senere pension

- Folkepensionsalderen hæves med seks måneder den 1. januar 2025 ? fra 67 til 67,5 år.

- Efterlønsalderen forhøjes tilsvarende med seks måneder, så alle generationer opnår samme efterlønsperiode som under gældende regler. Det betyder blandt andet, at efterlønsalderen hæves med seks måneder den 1. januar 2021 ? fra 63 til 63,5 år.

- Ny seniorfleksjobordning for nedslidte. Visitation til ordningen skal ske efter enkle procedurer.

 

* Styr på flygtningestrømmen

- Indførsel af en nødbremse, så Danmark kan afvise asylansøgere på grænsen.

- Styrket dansk bidrag på samlet 1 milliard kroner til indsatsen i nærområderne.

- Ikke flere kvoteflygtninge i 2016 og sparede midler prioriteres i stedet nærområdeindssatsen.

- Fortolkningen af de internationale konventioner skal føres tilbage til kernen.

/ritzau/