Få det store overblik: Det mener de danske partier om Brexit

BREXIT Hvad håber Folketingets partier på ved Brexit-afstemningen? Hvorfor skal danskerne interessere sig for resultatet, og hvad skal Danmark gøre, hvis Storbritannien bliver i eller forlader EU?

»Det er en historisk begivenhed, som kan få ekstrem stor betydning for Verdens fremtid.«

»Det er altafgørende, hvis Europa ikke skal bryde sammen.«

»Det får store konsekvenser for Danmark, ligegyldigt hvad udfaldet bliver.«

Sådan lyder bare et udpluk af kommentarerne fra partierne på Christiansborg i forhold til betydningen af Storbritanniens afstemning torsdag om at forlade EU eller blive under nye vilkår.

Politiko.dk har spurgt alle Folketingets partier, hvad de håber, briterne vælger, hvorfor danskerne skal interessere sig for afstemningen, og hvad Danmark skal gøre, hvis det bliver et remain eller leave?

Herunder følger svarene sorteret efter partiernes størrelse:

Socialdemokraterne

Peter Hummelgaard Thomsen, midlertidig EU-ordfører:

Remain

Hvorfor?

»Jeg mener, det er i briternes interesse, men også Danmarks. Vi har brug for, at de er med i EU både pga. handelssamarbejde, men også fordi det det vil svække Europas herunder Danmarks indflydelse i den store verden, hvis Storbritannien forlader EU.«

Hvorfor skal danskerne interessere sig for afstemningen?

»Europa befinder sig lige nu i noget, der minder om en perfekt storm. Der er krise i eurozonen, kontinentet er ved at være splittet op i forhold til arbejdsløshed i nord og syd, og det er martret af en massiv flygtningekrise. Samtidig er der omfattende brug af skattesnyd, og EUs indflydelse i verden er svækket. Hvis briterne forlader EU nu, kan det udløse en dominoeffekt, jeg slet ikke tør tænke på.«

Hvad skal Danmark gøre, hvis det bliver et remain?

»Danmark skal tilslutte sig visse punkter fra briternes aftale. Indeksering af velfærdsydelser og et Europa i forskellige hastigheder og tage skepsisen seriøst. Virkeligheden er, at det er de lavest og kortest uddannede, der føler, de mister mest. De mærker, at der bliver skåret ned på velfærdssamfundet, deres løn og arbejdsvilkår, og at de bliver udkonkurreret af EUs regler. Man er nødt til at træffe beslutninger, der tager hånd om det. Det er altafgørende, hvis Europa ikke skal bryde sammen.«

Hvad skal Danmark gøre, hvis det bliver et leave?

»Så skal vi trække vejret rigtig dybt og følge briternes forhandlinger med EU. Jeg ser ingen grund til, at Danmark skal have en folkeafstemning. Jeg ser heller ingen grund til, at Danmark har nogen interesse i selv at melde sig ud af EU. Uanset om det bliver et leave eller remain, skal vi bruge det til at reformere EU inde fra og genskabe balancen mellem det indre marked og lønmodtagerrettigheder.«

Dansk Folkeparti

Kenneth Kristensen Berth, EU-ordfører:

Hverken remain eller leave

Hvorfor?

»Vi kan først om et år eller to se, hvad der i virkeligheden ville være det bedste resultat for Europa, for der kan ligge nogle gode ting både ved et ja og et nej. Det er ikke afstemningen, som er afgørende. Det afgørende er efterspillet.«

Hvorfor skal danskerne interessere sig for afstemningen?

»De behøver ikke interesse sig for afstemningen som sådan, men de skal interessere sig for, hvad der kommer til at ske i EU over de kommende år. For os er det magtpåliggende, at vi får ændret EUs kurs bort fra den her centrifugale kraft, hvor mere og mere samles i Bruxelles og Strasbourg og i stedet begynder at levere mere magt tilbage til nationalstaterne. Det er der en mulighed for, hvis Cameron lever op til sit løfte efter et eventuelt "ja". Det er der også mulighed for i tilfælde af et "nej", for det er lidt ligesom at smide en håndgranat ind i systemet, hvor alt sprænger op i luften og falder ned på en ny måde, som måske kan være bedre.«

Hvad skal Danmark gøre ved remain?

»Danmark skal arbejde målrettet på at få en aftale, der ligner den britiske. Det vil sige, vi skal have en folkeafstemning om, hvorvidt vi vil have en undtagelse fra det, der handler om en stadig mere snæver union. Jeg kunne også godt tænke mig en "velfærdsundtagelse", hvor velfærdydelser bliver undtaget fra EU-lovgivning. I tilfælde af remain kan man glæde sig over, at Storbritannien er med ombord. Det er et meget stort EU-skeptisk land med en EU-skeptisk regering, som forhåbentligt vil være med til at trække i en retning, hvor nationalstaterne får mere indflydelse.«

Hvad skal Danmark gøre ved et leave?

»Vi vil gerne have en folkeafstemning. Det skal være en folkeafstemning, hvor danskerne tager stilling til, hvorvidt de ønsker at fortsætte som medlem af EU på de nuværende betingelser, eller om de ønsker et mindre forpligtende medlemskab af EU. I tilfælde af det sidste, så er Danmark på linje med briterne, og så bør vi gøre fælles front med dem og forhåbentligt en masse andre lande, som mener, at der er blevet overført for meget magt til EU.«

Venstre

Jan E. Jørgensen, EU-ordfører:

Remain

Hvorfor?

»Vi håber selvfølgelig på et ja. Meget gerne et der ikke hedder 50,1 procent. Vi ved fra vores egne afstemninger, at det er rart, at resultatet er meget klart, for det giver større legitimitet.«

Hvorfor skal danskerne interessere sig for afstemningen?

»Det vil have negativ betydning for dansk økonomi og beskæftigelse, hvis Storbritannien, som vi har meget samhandel med, melder sig ud. Og det vil alt andet lige blive dyrere og mere besværligt. Samtidig vil Danmark miste en vigtig allieret, som vi ser ens på mange spørgsmål med. Endelig er der den usikkerhed, der vil komme i hele EU, hvis et stort medlemsland beslutter sig for at melde sig ud.«

Hvad skal Danmark gøre, hvis det bliver et remain?

»Så skal vi glæde os og ånde lettet op. Og så bliver der åbnet muligheder for Danmark i forlængelse af den britiske aftale med bla. indeksering af børnechecken.«

Hvad skal Danmark gøre, hvis det bliver et leave?

»Så skal vi bevare roen. Keep calm and carrying on og for alt i verden ikke blive grebet af panik og kræve folkeafstemning, for vi aner ikke, hvad et Storbritannien uden for EU kommer til at betyde. De fortsætter på samme vilkår i to år, før beslutningen træder i kraft, og imens vil der blive forhandlet om vilkårene. Og jeg ser overhovedet ikke noget behov for en afstemning i Danmark. Fordi Storbritannien foretager en beslutning, der er skadeligt for Storbritannien, er der ingen grund til, at Danmark tager en beslutning, der er skadelig for Danmark.«

Enhedslisten

Søren Søndergaard, EU-ordfører:

Leave

Hvorfor?

»Det er vores opfattelse, at et leave er det, der vil give de bedste muligheder for at etablere et ordentligt samarbejde i hele Europa.«

Hvorfor skal danskerne interessere sig for afstemningen?

»Fordi de har nogle af de samme problemer, vi står med her i Danmark. Det får mindre og mindre betydning, hvem man stemmer på til Folketingsvalg, fordi der er så mange ting, der er afgjort på forhånd. Fx kemikalier i forskellige former for legetøj, spørgsmålet om giftige fødevarer, dyrevelfærd, og lønmodtagerrettigheder er bestemt af EU, og det kan vi ikke lave om i Folketinget.«

Hvad skal Danmark gøre ved remain?

»Så synes vi, at regeringen skal tage en forhandling med EU og så gøre ligesom briterne og sætte en ny ordning til folkeafstemning. Men vi vil have nogen andre ting, end den konservative regering i Storbritannien er gået efter. De er gået efter mere sociale dumping, men vi vil have tiltag imod social dumping og vil have indført kædeansvar og mulighed for at gå foran med tiltag mod giftige fødevarer, kemikalier osv.«

Hvad skal Danmark gøre ved et leave?

»Så vil vi have regeringen til at gøre to ting: For det første skal vi have en folkeafstemning grundlovsdag 2017, om Danmark skal blive i EU. Så er der et år til at diskutere det hele godt igennem, så folket kan tage stilling til de forskellige scenarier. For det andet vi vil kraftigt opfordre regeringen til at advare EU mod at straffe den britiske befolkning for at stå uden for. Man skal respektere, hvis briterne vælger at gå ud og så lave samarbejdsformer, der involvere alle, også dem, der står uden for EU. Vi tror, at en britisk udmelding kan øge samarbejdet i Europa.«

Liberal Alliance

Christina Egelund, EU-ordfører:

Remain

Hvorfor?

»For hvis Storbritannien stemmer sig ud af EU, vil det helt sikkert destabilisere det europæiske samarbejde. Og i en tid med vækstkrise, migrationskrise og Putins blik stift rettet mod Europa, har vi behov for et europæisk sammenhold og ikke for europæisk splittelse.«

Hvorfor skal danskerne interessere sig for Brexit-afstemningen?

»Det får store konsekvenser for Danmark, ligegyldigt hvad udfaldet bliver. Hvis det bliver et remain, træder den aftale, David Cameron (Storbritanniens premierminister, red) har forhandlet på plads, i kraft, og den er rigtig positiv for Danmark. Hvis de stemmer stay er det helt klart et skridt fremad også i forhold til Danmarks tilknytning til EU. Og hvis de stemmer leave, så har vi et europæisk samarbejde i kaos.«

Hvad skal Danmark gøre, hvis det bliver et remain?

»For det første skal vi glæde os over, at en vigtig allieret vælger at blive i det europæiske samarbejde. For det andet skal vi sørge for, at så store dele af den britiske aftale også bliver gældende for Danmark. Vi ved allerede, at hvis det bliver et stay, så rulles Metockdommen tilbage, og der vil blive sat grænser for, at Euro-lovgivningen gælder for de lande, der har valgt at stå uden for Euroen. Og så skal vi også tage Storbritannien i hånden og presse på for flere reformer i den politiske retning, som vi er enige med Storbritannien i.«

Hvad skal Danmark gøre, hvis det bliver et leave?

»Danmarks plads er i det europæiske samarbejde. Og vi må se, hvad det konkret vil betyde, hvis de stemmer leave, for ingen ved det lige nu. Om de virkelig forlader det europæiske samarbejde, eller om de får forhandlet en ny platform med en ny tilknytning, vil under alle omstændigheder ikke være noget, der sker hverken den 24. eller 25. juni. Så hvis de stemmer leave, skal vi stadigvæk presse på for reformer og gøre, hvad vi kan for at holde Storbritannien i det europæiske samarbejde.«

Skal vi have en folkeafstemning?

»Nej, det skal vi ikke umiddelbart. Men det er helt klart min holdning, at Danmarks plads er i det europæiske samarbejde. Og kommer der om nogle år en ny forhandlet platform, som kunne være interessant for Danmark, så ser vi fordomsfrit på det til den tid.«

Alternativet

Rasmus Nordqvist, EU-ordfører:

Remain

Hvorfor?

»Der er i den grad behov for et stærkt og solidarisk EU. Og specielt hvis vi ønsker at forandre institutionerne og indholdet, gælder det om, at vi holder sammen. At Storbritannien er en stor økonomi, er, hvad det er, men det er også mest konsekvenserne af et 'leave', hvor vi vil se en domino-effekt som ikke nødvendigvis er stærke progressive kræfter, men mere højrenationale kræfter som vil køre på et populistisk 'leave'.«

Hvorfor skal danskerne interessere sig for Brexit-afstemningen?

»Fordi EU står på et ret afgørende punkt. Det har taget næsten 50 år at bygge op til det, vi står med i dag. Og det er i gang med at falde fra hinanden pga. national selvtilfredshed. Det handler om, at vi har fred i Europa, vi har et tæt samarbejde med fri bevægelighed, som jeg sætter rigtig højt, for det er med til at få os mennesker til at mødes. Og alt det er på spil lige nu.«

Hvad skal Danmark gøre, hvis det bliver et remain?

»Vi skal være glade, og så skal vi begynde på en vigtig snak både politisk og ude i befolkningen. For der har rejst sig en masse spørgsmål: Hvad er det egentlig, vi vil med det europæiske samarbejde? Hvad vil vi byde ind med? Hvad skal det indeholde? Og ikke mindst hvordan skal det fungere, og hvordan kan vi få mere gennemsigtighed og mere demokrati ind i EU?«

Hvad skal Danmark gøre, hvis det bliver et leave?

»Fuldstændig det samme. For det første skal vi selvfølgelig respektere det valg, de har truffet, og de har så to år til at komme ud af samarbejdet. Men for os andre gælder det virkelig om at tage fat på, hvad det er, vi ønsker i et europæisk samarbejde, og hvad vi selv vil byde ind med. Derudover er hele demokratiserings- og gennemsigtighedsarbejdet også fortsat så afgørende for, at EU kan blive et meget større, folkeligt projekt, som det egentlig er i sine grundværdier.«

Skal et leave resultere i en dansk folkeafstemning om EU?

»Jeg ved ikke, om det vil gøre på sigt, men lige nu og her synes jeg ikke.«

Radikale

Sofie Carsten Nielsen, gruppenæstformand:

Remain

Hvorfor?

»EU er bedre med Storbritannien indenfor. Og Storbritannien i EU er bedre for Danmark.«

Hvorfor skal danskerne interessere sig for Brexit-afstemningen?

»Fordi det får konsekvenser for Danmark, økonomisk såvel som i forhold til fælles indflydelse og interesser i EU. Vi har brug for mere samarbejde i Europa for at løse problemerne, ikke mindre.«

Hvad skal Danmark gøre, hvis det bliver et remain?

»Arbejde for at tage lederskab i fællesskabet og få andre til at gøre det samme herunder Storbritannien, så de fælles problemer løses i stedet for at blive syltet af ledere, der splitter EU op.«

Hvad skal Danmark gøre, hvis det bliver et leave?

»Arbejde endnu hårdere for at løse fælles problemer med fælles løsninger. Så bliver det desværre uden Storbritannien.«

SF

Holger K. Nielsen, EU-ordfører:

Remain

Hvorfor?

»For vi har brug for Storbritannien i Europa og ikke mindst Danmark har brug for Storbritannien. Og jeg mener også, at Storbritannien har brug for Europa.«

Hvorfor skal danskerne interessere sig for Brexit-afstemningen?

»England har enorm betydning for hele Europa, og derfor får den britiske afstemning stor betydning for EUs videre udveksling og dermed også for Danmarks muligheder i EU.«

Hvad skal Danmark gøre, hvis det bliver et remain?

»Vi skal forsøge at få nogle af de samme ordninger, som de har forhandlet sig frem til, eksempelvis at børnechecken kan indekseres.«

Hvad skal Danmark gøre, hvis det bliver et leave?

»Så kan vi ikke gøre så meget. Det, som bliver et problem, er, at det vil give vanskeligheder i forhold til forhandlingerne om Danmarks parallelaftale med Europol, fordi meget af energien vil blive brugt på Storbritannien i det kommende år. Og vi skal ikke have en folkeafstemning eller følge med England i givet fald, for vi skal sådan set blive i det europæiske samarbejde.«

De Konservative

Rasmus Jarlov, EU-ordfører:

Remain

Hvorfor?

»Vi mener, at det vil være til fordel for Danmark at have Storbritannien i EU, fordi det er en meget vigtig samarbejdspartner, og fordi det også er en betingelse for, at EU blandt andet indførte, at de andre lande også kan få de fordele, som Storbritannien har tilkæmpet sig i forhandlingerne.«

Hvorfor skal danskerne interessere sig for Brexit-afstemningen?

»Det er en historisk begivenhed, som kan få ekstrem stor betydning for Verdens fremtid. Det vil jo være helt vildt dramatisk, hvis englænderne melder sig ud.«

Hvad skal Danmark gøre, hvis det bliver et remain?

»Så skal vi arbejde sammen med Storbritannien om at sikre, at EU ikke udvikler sig til en social union, hvor man kan shoppe rundt efter velfærdsydelser. Og vi skal generelt arbejde sammen med briterne om at sikre, at der ikke flyttes mere magt fra nationalstaterne til Bruxelles.«

Hvad skal Danmark gøre, hvis det bliver et leave?

»Så skal vi tage en dyb indånding og se, hvad der kommer til at ske, før vi beslutter, hvordan vi skal forholde os til det. Det vil blive meget dramatisk, men jeg synes, at det er svært at forudse, hvad der kommer til at ske. Og derfor er det også svært at forudse, hvad vi så skal gøre fra dansk side. Og det er ikke i de Konservatives interesse, at der skal holdes en folkeafstemning, men jeg tror, at vi kommer til at skulle gentænke vores europapolitik, hvis briterne forlader EU. For det vil ændre Europa fuldstændigt.«