EU-udspil om forældreorlov strider mod danske regler

EU-Kommissionen spiller ud med et stribe nye lovforslag, der skal sikre EU-borgernes sociale rettigheder.

Arkivfoto. EU-Kommissionen spiller ud med et stribe nye lovforslag, der skal sikre EU-borgernes sociale rettigheder.  Fold sammen
Læs mere
Foto: STEPHANIE LECOCQ

Forældreorlov med ydelser på niveau med sygedagpenge skal være øremærket med fire måneder hver til både fædre og mødre.

Det foreslår EU-Kommissionen, der onsdag spiller ud med en byge af lovforslag om at sikre EU-borgernes sociale rettigheder.

Forældrene skal ifølge EU-forslaget ikke frit kunne dele tiden mellem hinanden, som man kan i Danmark i dag.

Bruger den ene forælder ikke muligheden for orlov, går den tabt, fremgår det af EU-Kommissionens lovforslag.

I dag har danske forældre ret til 32 ugers forældreorlov, som frit kan deles imellem mødre og fædre.

I lovpakken kommer EU-Kommissionen med forslag om, at alle EU-borgere skal have ret til fædre-, forældre- og plejeorlov.

Forældre med børn op til 12 år skal desuden have ret til at bede om fleksible arbejdsmuligheder.

Og så skal EU-borgere beskyttes mod fyring eller dårlig behandling, hvis de ønsker at gøre brug af mulighederne for orlov og fleksible arbejdsmuligheder.

Samtidig vil EU-Kommissionen starte en høringsproces om, hvordan man også kan sikre dem, der arbejder i deleøkonomien, passende adgang til social beskyttelse.