EU til fitness-tjek 1.0

Ulla Tørnæs (V) Foto: Pressefoto
Læs mere
Fold sammen

Europa-Parlamentet er netop nu ved at formulere sin holdning til EU-Kommissionens program for at EU generelt set gennemfører bedre lovgivning. Formålet er at skabe et slankere og stærkere EU til glæde og gavn for borgere og virksomheder. Som så mange andre tiltag fra EU-Kommissionen er programmet for bedre lovgivning fulgt af et noget ufolkeligt navn: REFIT, som står for ”Regulatory Fitness and Performance Programme”. Bag det ufolkelige navn gemmer der sig dog et vigtigt skridt på vejen til at skabe et EU med mindre bureaukrati og med større synlighed på plusserne ved vores EU-samarbejde.

Resultaterne fra REFIT-programmet tæller eksempelvis fælles europæiske regler for elektronisk momsbetaling. Her sparer de europæiske virksomheder 18 milliarder euro hvert år. Et mere enkelt system for finansiel afrapportering, som årligt sparer de helt små europæiske virksomheder for 6,3 milliarder euro. En mere simpel kemikalielovgivning. Det har reduceret de små og mellemstore europæiske virksomheders registreringsafgifter med mellem 35 pct. og 95 pct. Det er ikke småting, REFIT-programmet har opnået, men desværre drukner resultaterne i ufolkelighed og uforståelige forkortelser.

REFIT-programmet er et såkaldt ”rullende program”. Det betyder, at det fortsætter år efter år med nye tiltag til en mere ”fit” EU-lovgivning. Så kunne man jo fristes til at tro, at EU har lagt sig i det rigtige spor, og at vi nu bare skal vente på, at en mere ”fit” EU-lovgivning ruller ind over os. Sådan er det desværre ikke. Vi ligger i det rigtige spor, men vi kommer ikke hurtigt nok af sted. De tiltag, som kan flytte os fra andet til femte gear, lader vente på sig.

Et eksempel er EU-Kommissionens analyser af lovgivningens konsekvenser af lovgivningsforslag, som slet ikke er gode eller ambitiøse nok. Konsekvensanalyserne er et afgørende redskab for, at vi ved, hvordan et forslag påvirker virksomheder, borgere og EU’s konkurrenceevne. Konsekvensanalyserne laves på baggrund af det forslag, som Kommissionen har fremsat. Efter Kommissionens fremsættelse skal forslaget behandles i både Rådet og Europa-Parlamentet, og når den lange proces først er færdig, kan forslaget se helt anderledes ud. Det skal vi tage højde for, fx ved at lave nye analyser, hvis et forslag ændrer sig markant fra det oprindelige. Derudover bør et forslags påvirkning på den europæiske konkurrenceevne være en fast del af en konsekvensanalyse. Påvirker et forslag konkurrenceevnen negativt, skal det afvises. Endelig er det langt fra godt nok, at kun reelle forslag fra EU-Kommissionen gennemgår en konsekvensanalyse. EU’s forskellige retsakter har lige så stor betydning for europæiske borgere og virksomheder, men de bliver i dag ikke fulgt af en konsekvensanalyse. Det skal vi have rettet op på.

EU-Kommissionen har lagt sig i det rette spor med fitness-tjekket af EU-lovgivningen, og vi ser resultater af arbejdet, som gør hverdagen lettere for særligt de små og mellemstore virksomheder. Men i stedet for at lunte af ----sted i  andet gear, skal vi sætte foden på speederen. Her vil bedre og mere ambitiøse analyser af EU-lovgivningen konsekvenser være et stort skridt i den rigtige retning.