EU skal tilbage til sin oprindelige form

Christina Egelund (LA) Fold sammen
Læs mere
Foto: Pressefoto

Jeg har en bekendelse. Jeg har i hele mit voksne liv stemt ja til samtlige folkeafstemninger om EU. Også euro-afstemningen i 2000.

Når man ser på, hvordan EU har udviklet sig i dag, har jeg næsten svært ved at tro på det selv. Hvordan kunne jeg for eksempel have troet, at euroen var en god idé?

Tja, først og fremmest kan vi jo alle blive klogere. Men det handler også om noget andet.

Det europæiske samarbejde er i dag noget helt andet, end det var engang.

Det er ikke tilfældigt, at det tidligere var de borgerlige, der var EU-begejstrede – tænk bare på daværende Venstre-formand Uffe Ellemanns blå sokker med gule stjerner på – mens de røde var skeptiske. Og i dag er det så omvendt, i dag er der flest EU-kritiske stemmer på den borgerlige fløj.

Det er selvfølgelig, fordi EU i dag har udviklet sig fra at være et liberalt projekt baseret på frivilligt samarbejde mellem uafhængige stater og med et fornuftigt fokus på fred, frihed og frihandel til i langt højere grad at være et socialdemokratisk projekt med fokus på centralisme og regulering.

Den oprindelige tanke bag det europæiske samarbejde er jo både smuk og rationel: EU var grundlæggende et fredsprojekt, et frihedsprojekt og et frihandelsprojekt. Det er de tre områder, som samarbejdet historisk er bygget op omkring. Og det er her, man kan bryste sig af reelle resultater: Man har sikret stabile og gode relationer mellem kontinentets stormagter, man har øget respekten for demokratiske spilleregler og menneskerettigheder, og man har bidraget positivt til økonomisk velstand og fremgang i Danmark og i resten af Europa.

Men EU har desværre udviklet sig til en bureaukratisk, formynderisk og centralistisk organisation, som blander sig unødigt i medlemslandenes affærer. Vækst, fremdrift og frihed fortrænges alt for ofte af regelstyring, bureaukrati og omfordeling. Intet er i dag for stort eller for småt til EU – skolefrugtordninger og fælles bankunion, mentolcigaretter og fælles udlændingepolitik.

I stedet burde EU bruge al den energi, som organisationen åbenbart har, på at sikre frihandlen.

Intet politisk redskab har været mere tillidsskabende og problemknusende end netop den fri handel mellem landene i Europa. Det indre marked har stor betydning for Danmark, for vores vækst og for vores evne til at skabe nye job - to tredjedele af al dansk eksport går til andre EU-lande.

Frihandel mellem EU og resten af verden er selvfølgelig også vigtigt. Men EU-systemet er så tungt og langsomt, at vi fortsat ikke har frihandelsaftaler på plads med USA og andre af verdens store handelsnationer. Det er jo helt galt!

EU bør bruge energien på de vigtige ting. EU bør koncentrere sig om fred, frihed og frihandel. EU bør finde tilbage til sin oprindelige form.