EU siger ja til dansk særaftale om Europol lige inden deadline

Med grønt lys fra Europa-Parlamentet kan den danske Europol-særaftale komme på plads inden deadline den 1. maj.

Arkivfoto fra Europa Parlamentet Fold sammen
Læs mere
Foto: PATRICK SEEGER

Europa-Parlamentet har torsdag formiddag stemt for sit høringssvar om den danske Europol-særaftale, og dermed er der grønt lys for, at aftalen kan træde i kraft inden deadline den 1. maj.

Det skete med et overvældende flertal, hvor 569 stemte for, mens kun otte stemte imod, og 62 undlod at stemme.

Rent formelt skal EU-landene nu også sige endeligt god for aftalen over weekenden, men det ventes ikke at give nogen problemer, da alle lande alle har bakket op om aftalen, da den blev til.

»Kampen mod grænseoverskridende kriminalitet og terrorisme kræver et tæt samarbejde mellem EU-landene. Hvis Danmark pludseligt udtræder af Europol kan det medføre operationelle huller og reducere EU's kapacitet til at bekæmpe organiseret kriminalitet og terrorisme. Det er derfor vigtigt, at vi sikrer et tilstrækkeligt samarbejde med Danmark efter 1. maj,« siger det spanske medlem af Europa-Parlamentet, Agustín Díaz de Mera, som har været ansvarlig for Parlamentets behandling af aftalen.

Særaftalen betyder, at Danmark får en operativ aftale med det europæiske politisamarbejde Europol. Danmark er ikke medlem af Europol længere, men aftalen vil via forbindelsesofficerer give adgang til oplysninger i Europols databaser, som ifølge Rigspolitiet er et helt afgørende redskab for det danske politis arbejde.

Dansk politi har som led i aftalen ikke længere direkte søgeadgang i databaserne, men Rigspolitiet har vurderet, at adgangen via forbindelsesofficerer på den korte bane er tilstrækkelig.

Rigspolitiet har dog også gjort det klart, at aftalen på længere sigt sandsynligvis ikke vil være tilstrækkelig, da den teknologiske udvikling medfører, at der bliver brug for den direkte søgeadgang, når politibetjente skal bruge databaserne fra håndholdte enheder ude i marken.

Selv om Europa-Parlamentet ikke har skullet godkende aftalen formelt, men »kun« har afgivet høringssvar, kunne parlamentet i teorien have spændt ben ved at trække høringsprocessen ud. Men Europa-Parlamentet har udvist en betydelig fleksibilitet i sagen og behandlet to høringssvar hurtigere end normalt, for at Danmark ikke skulle stå uden en aftale den 1. maj, hvor Danmark forlader Europol som følge af, at ny Europol-lovgivning træder i kraft, som Danmark ikke kan være en del af på grund af retsforbeholdet.

Parlamentet bemærker i sin betænkning »den undtagelsesvise og overgangsmæssige karakter« af aftalen og gentager, at man gerne havde set en udløbsdato på fem år med henblik på senere fuldt medlemskab.

Det står dog ikke i aftalen, og Parlamentets høringssvar er kun anbefalinger og ikke bindende krav.

Som en del af aftalen skal EU-Kommissionen i 2020 lave en evaluering af, om aftalen er tilfredsstillende for alle parter.

Aftalen er betinget af Danmarks fortsatte medlemskab af Schengen, Danmarks implementering af direktivet om databeskyttelse i politisamarbejde inden 1. maj 2017, anerkendelse af EU-domstolens jurisdiktion samt den europæiske datatilsynsførendes kompetence.