EU-regler: Vi sender flere asylansøgere ud, end vi modtager

På grund af Dublin-forordningen kan asylansøgere blive sendt rundt mellem EU-landene, afhængig af hvor de først er registreret. Danmark sender flest til Italien og modtager især asylansøgere retur fra Sverige, viser tal.

Arkivfoto: Center Sandholm, også kaldet Sandholmlejren, er en tidligere kaserne, der er Danmarks største asylcenter. Centeret ligger nord for Blovstrød i Nordsjælland. Centeret drives af Dansk Røde Kors. Det fungerer både som modtage- og udrejsecenter, dvs. både for nyankomne asylansøgere og for asylansøgere som har fået endeligt afslag og skal rejse hjem. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bax Lindhardt
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Vi tester oplæsning. Fortæl os, hvad du synes her

Sidste år sendte Danmark cirka 1.500 asylansøgere ud af landet til andre EU-lande, der skulle behandle deres sag - og på samme måde modtog vi fra andre lande knap 850 asylansøgere, hvis sager vi skulle behandle.

Oversendelsen af asylansøgere mellem EU-landene er resultatet af den såkaldte Dublin-forordning, som netop har været heftigt debatteret på den politiske scene i Europa i den senere tid. Og som også er årsagen til, at Danmark reelt er forpligtet til at registrere de flygtninge, der kommer hertil, og ikke bare kan lade dem rejse igennem Danmark for at komme videre til Sverige og Norge eksempelvis.

Helt kort indebærer Dublin-reglerne, at asylansøgeres sag skal behandles af det første EU-land, der registrerer dem. Også Norge og Island har tilsluttet sig aftalen. Der er dog visse undtagelser og hensyn, der kan spille ind - eksempelvis hvis de har familie i et andet land.

Flere tusind asylansøgere, der er blevet modtaget i Danmark igennem de sidste fem år, er derfor blevet oversendt til andre lande, viser tallene fra Udlændingestyrelsens årlige opgørelser.

Antallet, som Danmark har modtaget til behandling fra andre EU-lande, har i den samme årrække været lavere. Vi har altså overgivet flere asylansøgere til andre lande, end vi har fået retur, viser tallene.

Dublin-forordningen er dog blevet kritiseret skarpt fra flere sider for at bidrage til den meget ulige fordeling af flygtninge, der især presser de i forvejen hårdt trængte lande i Sydeuropa, som er første stop i Europa for de massive flygtningestrømme. Lande som Grækenland, Italien, Cypern og Malta. For hvis disse lande registrerer flygtningene, der så formår at rejse videre op igennem Europa for eksempelvis at søge asyl i Danmark eller Sverige, betyder Dublin-reglerne, at asylansøgerne skal sendes retur til de pågældende lande i syd, som har ansvar for at behandle deres sager.

Men det er ikke muligt i øjeblikket, lyder kritikken - for det vil reelt betyde, at disse landes asylsystemer kollapser. For Grækenlands vedkommende er det allerede sket, og Danmark har, ligesom andre EU-lande, ikke oversendt asylansøgere til Grækenland siden 2011.

Tilbage i april udtalte den tyske forbundskansler Angela Merkel eksempelvis til sine europæiske kolleger, at »Dublin-reglerne har brug for at blive ændret«. Og for nylig besluttede Tyskland helt at suspendere Dublin-forordningen i forhold til de syriske flygtninge, så de altså behandler deres sager, selvom de pågældende har været registreret i et andet EU-land først.

Herhjemme lyder opfordringen nu fra den radikale leder Morten Østergaard, at Danmark bør følge Tysklands eksempel og ikke længere sende asylansøgere af sted til andre lande.

Sidste år anmodede Danmark i 2.562 asylsager andre lande om at tilbagetage den pågældende ansøger - det blev dog kun accepteret i 1.504 tilfælde - og Italien og Polen var de mest hyppige modtagelande.

Ser man på de asylansøgere, som Danmark tager retur fra andre lande, fordi de netop er blevet registreret hos os som det første EU-land, kommer de langt overvejende fra den anden side af Øresund. Næsten halvdelen, 45 pct., kommer fra Sverige, viser tallene.

I mandagens udgave af Jyllands-Posten vurderer en svensk politikommissær Leif Fransson, at Danmark i høj grad er et transitland - og at Danmark med en mere fintmasket politikontrol og registrering af de mange flygtninge og migranter ville stå til at overtage langt flere af de flygtninge, der ender i Sverige, end hvad tilfældet reelt er.