EU-politikere vil sende kriminelle turister hjem

Hvis en turist begår en forbrydelse i Danmark, skal vedkommende afsone sin dom i hjemlandet. Det vil virke afskrækkende, mener flere danske EU-parlamentarikere.

Udenlandske turister begår kriminalitet i Danmark i stor stil. Arkivfoto. Fold sammen
Læs mere
Foto: Martin Sylvest Andersen

Stadig flere turister kommer til Danmark for at stjæle frem for at bade i Vesterhavet eller opleve Christiania.

Tal fra Rigspolitiet viser, at antallet af sigtelser mod udenlandske turister i Danmark er steget med 49 procent på fem år. I 2013 blev der rejst 17.725 sigtelser mod udlændinge på kort ophold i landet.

Det får nu flere EU-parlamentarikere til at kræve, at udenlandske kriminelle skal hurtigere hjem.

»Hvis man får en straf, skal man selvfølgelig afsone den i sit hjemland,« siger Ulla Tørnæs (V), der fremhæver, at en EU-aftale om hjemsendelse af kriminelle ikke er blevet implementeret korrekt i alle medlemslande.

»En rammeaftale om kriminelles afsoning i deres hjemland blev vedtaget i 2008 og skulle have været implementeret i 2011. Men det er ikke alle EU-lande der har gennemført reglerne. Derfor vil jeg stille spørgsmål til Kommissionen om, hvad den vil gøre for at sikre, at alle EU-lande lever op til reglerne,« siger hun.

I den socialdemokratiske lejr mener Christel Schaldemose (S), at afsoning i hjemlandet er den største og mest afskrækkende straf, man kan give de kriminelle. Hun er enig med Ulla Tørnæs i, at de kriminelle straks skal sendes hjem.

»Der er i dag EU-regler, som gør, at man som EU-borger kan blive sendt hjem, hvis man får en dom, der er længere end et år. Men vi bør i EU få lavet aftaler med hinanden om, at de kriminelle kan komme hjem i det øjeblik, de får en dom - ligegyldig hvad dommen lyder på,« konstaterer hun.

Morten Helveg Petersen (R) vil også gerne se på, om dømte kan sendes hurtigere hjem, når de skal afsone deres straf. Men derudover mener han, at det stigende antal sigtelser mod turister i Danmark understreger, hvor vigtigt det er, at Danmark er med i det europæiske politisamarbejde, Europol.

»Det underbygger vigtigheden af at afskaffe retsforbeholdet. Der skal endnu mere internationalt samarbejde til,« siger han og bakkes op af Ulla Tørnæs:

»Det er netop igennem Europol, at man har kunne opklare en række forbrydelser begået af blandt andet østeuropæiske tyvebander,« siger hun.

Herhjemme har folketingspolitikere diskuteret årsagen til det stigende antal sigtelser mod turister. Socialdemokraternes retsordfører, Trine Bramsen (S), mener netop stigningen skyldes, at politiet har intensiveret indsatsen og samarbejder godt med Europol. I den modsatte lejr fastslår retsordfører i Dansk Folkeparti Peter Skaarup (DF), at tallene viser, at alt for mange kriminelle ser Danmark som et slaraffenland.

»Vi skal have en kraftig forøget grænsekontrol med toldere og politi. Jeg tror på, at det vil sende et signal til de kriminelle tilrejsende om, at det ikke er i Danmark, man skal lave kriminalitet,« siger han.

Gerd Battrup, der er lektor i grænseregionsforskning ved Syddansk Universitet, mener dog ikke, at det er den rette løsning.

»En øget grænsekontrol vil kræve rigtig mange ressourcer af politiet. De ressourcer er meget bedre anvendt på en systematisk overvågning og kontrol af dem, der er kriminelle, dem man mistænker for at være kriminelle, og de områder, hvor kriminaliteten foregår,« siger lektoren, der påpeger, at den samlede kriminalitet i Danmark overordnet er faldet gennem de senere år.