EU påvirker hver tredje danske lov

Mere end hver tredje lov, der blev vedtaget af Folketinget sidste år, er påvirket af EU, viser ny optælling.

Foto: Olivier Hoslet

EU sætter sine aftryk på lovarbejdet i Folketinget. Mere end hver tredje af de 224 love, der var igennem Folketingets lovmølle i 2012-13 er nemlig på den ene eller anden måde påvirket af EU.

Det viser en ny optælling af alle lovene fra det seneste afsluttede folketingsår, lavet af netavisen Altinget.dk.

Optællingen er lavet på baggrund af de officielle bemærkninger til hvert lovforslag, hvor forholdet til EU bliver beskrevet. Og de viser, at 76 af de 224 love, der blev vedtaget af Folketinget, har aftryk fra EU.

»Opgørelsen viser, at EU indvirker både bredt og i høj grad. Men den viser samtidig, at det ikke er en indvirkning, som gør Folketinget helt overflødigt, som det ellers nogle gange kan lyde i debatten,« siger Dorte Sinbjerg Martinsen, der er professor i statskundskab ved Københavns Universitet til netavisen Altinget.dk.

»Det er ikke overraskende, at opgørelsen viser, at en tredjedel af lovene er påvirket af EU. Men man skal være opmærksom på, at en optælling ikke opfanger alt,« tilføjer hun.

Dorte Sindbjerg Martinsen har forsket i implementering af EUs politikker og EUs betydning for national politik, og fortæller, at en stor del af EUs påvirkning sker gennem forordninger, som virker direkte på national administrativ praksis og ikke behøver lovændring. Samtidig kan en gennemgang af de danske love heller ikke indfange, hvordan EU-Domstolen påvirker - for ofte sker det uden at føre en lovændring med sig.

Altinget.dks undersøgelse viser desuden, at ud over de 76 love, der er påvirket af EU, er der yderligere en række love, som delvist påvirkes af EU. For eksempel en lov, der skal ensarte støtten til solcelleanlæg, som alene er et ønske fra et flertal i Folketinget, men først træder i kraft, når EU-Kommissionen har godkendt loven, da den skal leve op til EU-reglerne om statsstøtte.

Dykker man ned i de enkelte fagområder er der stor forskel på, hvor meget EU fylder og hvordan. Ser man på de grønne ministerier, så fylder EU meget mere i lovgivningen end det gør på velfærdsområdet. Af de love som blev vedtaget under Klima- og Energiministeriet var det otte ud af 10 love, der indretter sig efter EU.

På Social- og Integrationsministeriets område var det til gengæld kun to ud af 13 love, hvor EU spillede en rolle. Det fortæller dog ikke hele historien om EUs rolle på socialområdet, vurderer Dorte Sindbjeg Martinsen.

»Det sociale område er først og fremmest påvirket af forordninger fra EU og domme fra EU-Domstolen, og de indfanges ikke nødvendigvis i denne type opførelser,« siger hun.

SFs Steen Gade (SF) er formand for Klima- og Energiudvalget, og han fortæller, at EUs indflydelse nemt kan føles som om, at sagerne er klappet af, inden udvalget skal behandle det konkrete lovforslag.

»Når man når til at behandle lovforslag i udvalget handler det i virkeligheden mest om, at vi skal have de vedtagelser, vi i forvejen har sagt ja til tidligere, ind i dansk lovgivning,« siger Steen Gade til netavisen Altinget.dk.

Danmarks mulighed for at præge sin egen lovgivning ligger dermed ofte tidligere end i Folketingets fagudvalg - nemlig i Europaudvalget inden et mandat skal gives til en minister, som skal forhandle i EU på Danmarks vegne.

Europaudvalgets formand Eva Kjer Hansen (V) efterlyser et større engagement fra Folketingets fagudvalg. Hun har derfor sendt en spørgsmål til fagudvalgene for at finde ud af, om der er nogle hindringer for, at folketingspolitikerne involverer sig noget mere.

»Den her undersøgelse understreger, at det er vigtigt, at fagudvalgene kommer på banen. Jeg tror, at det er vigtigt for vores accept af EUs påvirkning på vores lovgivning, at Folketinget er ordentlig med og involveret i beslutningsprocessen undervejs. Ellers ender vi som folketingsmedlemmer med en følelse af, at det bare går hen over hovedet på os,« siger Eva Kjer Hansen til netavisen Altinget.dk.

Det er dog ikke alle Folketingets politikere, der mener man bare skal tilpasse sig EU. Ifølge Enhedslistens Per Clausen (Ø) er EUs indflydelse nemlig et problem.

Han er ikke overrasket over opgørelsens samlede resultat. Men generelt mener han, at EU fylder for meget i forhold til dansk lovgivning, og særligt på miljø- og fødevareområdet oplever han, at EU er med til at begrænse de danske muligheder for at tage hensyn til miljøet og forbrugerne.

»EU’s regler handler først og fremmest om at sikre det frie marked og den frie handel. Derfor er det efter min mening skadeligt for både miljøbeskyttelsen, fødevaresikkerheden og dyrevelfærden, at EU i så stor udstrækning lægger begrænsninger for, hvad vi kan tillade os at gøre,« siger Per Clausen til netavisen Altinget.dk.

BNB