EU-Oplysningen: »Djævlen ligger altid i detaljen«

Interview. EU-Oplysningen forklarer, hvorfor institutionen, der er sat i verden for at lave upartisk og neutral EU-oplysning, har kopieret ordlyden i ja-partiernes aftaletekst på deres hjemmeside.

»Som sagt ærgrer det os rigtig meget, at det stjæler fokus fra den beskrivelse, vi har lavet nedenunder, hvis folk kun læser de første linjer, fordi de så ikke får hele det nuancerede billede. Djævlen ligger altid i detaljen, og den har vi med i den store beskrivelse af de enkelte retsakter,« siger EU-Oplysningen i en sag, hvor den neutrale og upartiske institution har kopieret ordlyden ja-partiernes aftaletekst. Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Kastrup

Martin Jørgensen, du er fuldmægtig i EU-Oplysningen og har været med til at udarbejde afstemningssitet. Hvorfor fjernede I de tekster, I først lagde ud, som var ja-partiernes aftaletekst?

»Fordi vi faktisk har gjort rigtig meget ud af at beskrive selve retsakterne under de her tre-fire linjers introtekst, hvor vi netop har nuancerne med og de kritiske høringssvar og erfaringerne fra Storbritannien osv. Vi valgte at tage de her formålsbeskrivelser fra ja-partiernes aftale med i første omgang, fordi vi faktisk syntes, at de gav en idé om, hvad retsakterne handler om, fordi vi lugede de politiske tilkendegivelser ud af sætningerne.«

»Som sagt ærgrer det os rigtig meget, at det stjæler fokus fra den beskrivelse, vi har lavet nedenunder, hvis folk kun læser de første linjer, fordi de så ikke får hele det nuancerede billede. Djævlen ligger altid i detaljen, og den har vi med i den store beskrivelse af de enkelte retsakter.«

Så du kan godt se, at både den sætning, som vi gjorde opmærksom på og sådan set også det, at man bruger aftaleteksten fra ja-partierne ikke er neutralt og objektivt?

»Hvis det er et spørgsmål om, at der bliver sat spørgsmålstegn ved vores neutralitet, så vil vi i hvert fald meget gerne fjerne, hvad det nu er, der skulle give anledning til den betragtning. Så det har vi gjort.«

Kan I se, at den var politisk ladet og ikke neutralt, siden I nu har fjernet den?

»Ja, altså vi har fjernet det for, at der ikke skal kunne stilles spørgsmål ved det her. Vi er jo sat i verden for at være neutrale. Og det er vores fejl, at vi har lagt den på.«

Hvis du sammenligner det, der står nu med det, der stod tidligere, giver I så danskerne bedre information nu?

»Nu går vi jo så i gang med at lægge vores egne introtekster til beskrivelser af retsakterne på, så det er jo lidt en vurderingssag, om man opfatter det som bedre eller dårligere. Det er en relativt lille del af hele siden, der bliver ændret. Men forhåbentligt giver det, vi skriver, et indblik i retsakterne.«

Hvis vi prøver at spole tiden tilbage, hvorfor var det, at I brugte lige præcis de her formuleringer?

»Det var fordi, igen, det er meget vanskeligt det her stof, og de her formuleringer gav en idé om, hvad retsakterne handler om, så helt almindelige mennesker også kan forstå, hvad det går ud på. Og igen, Vi fjernede alt, hvad der ligesom var den politiske mening om, hvad det ville betyde. Det havde vi luget ud af dem.«

Det havde I jo ikke…

»Nej, der var selvfølgelig den ene sætning, det er klart. Det var en fejl.«

Er det din oplevelse, at det er svært at finde folk, som er imod det her? Og derfor svært at balancere den tekst, som I skal lave?

»Det ved jeg ikke. Både ja- og nej-partierne har jo ligesom lavet deres egne tekster, vi har selvfølgelig begge dele liggende på siden, og hvordan organisationer og andre mener, har vi jo ikke decideret gengivet på siden bortset fra de høringssvar, der er givet.«