EU bestemmer lidt over halvdelen i Danmark

Langt den største del af EUs lovgivning går uden om Folketinget og implementeres direkte gennem forordninger. Men det er en myte, at EU er en maskine, der bestemmer alt i Danmark, mener direktør i Tænketanken Europa.

58 procent af gældende dansk ret indført siden 2010 kan spores tilbage til EU. Fold sammen
Læs mere

I årevis har det været diskuteret, hvor meget EU bestemmer i Danmark. Dansk suverænitet og selvbestemmelse er en fast bestanddel af enhver EU-afstemning. EU-skeptikerne mener, at Danmark har solgt ud, og at alt for meget magt er flyttet til Bruxelles.

Nu har Tænketanken Europa, som er stiftet af Dansk Industri og CO-Industri, foretaget en omfattende kortlægning. Den viser, at EU de seneste fem år – siden 2010 – har bestemt cirka halvdelen i Danmark. Tallet er kompliceret at beregne, men undersøgelsen konkluderer, at højest 58 procent af gældende dansk ret indført siden 2010 kan spores tilbage til EU. Tallet dækker over, at 14 procent af de danske love – i alt 628 på de fem år – stammer fra EU-direktiver, som er gennemført ved lov i Folketinget. Men dertil kommer hele 4.436 forordninger fra EU siden 2010, som har direkte virkning i Danmark – oftest uden først at skulle gennem Folketinget­.

Direktøren i tænketanken, Bjarke Møller, hæfter sig ved, at tallet er mindre end det som blandt andre Dansk Folkeparti og Folkebevægelsen­ mod EU jævnligt har anført, nemlig at 80 procent af dansk lov­givning stammer fra EU. Det tal kan angiveligt spores tilbage til daværende formand for EU-Kommissionen, socialisten Jacques Delors, som i 1988 forudsagde, at 80 procent af den nationale lovgivning om ti år vil være implementering af EU-lov.

»Uanset hvordan vi opgør det, så kan vi ikke komme over 58 procent, så de 80 procent holder i hvert fald ikke. Man kan diskutere, om tallet er højt eller lavt, men EU er ikke en kæmpe maskine, der bestemmer alt i Danmark,« siger Bjarke Møller.

Undersøgelsen viser også, at langt det meste af EUs lovgivning gennemføres uden om Folketinget. I 2014 blev det højeste antal EU-forordninger udstedt med retsvirkning for Danmark siden 2010.

Langt den største del af den EU-lovgivning, der gennemføres i Danmark, finder sted inden for landbruget, det indre marked og miljøområdet. Således tegner Miljø­ministeriet, Erhvervs- og vækstministeriet og Klima- og energiministeriet sig for langt den største del af gennemførelsen af EU-ret i Danmark svarende til 60 procent.

Forskellige metoder

Det store antal er dog ikke ensbetydende med, at det er den vigtigste lovgivning med størst betydning for danskernes liv, der gennem­føres her, skriver tænketanken. I perioden skete det 1095 gange, at EU udstedte retsakter gældende for Danmark, uden at de folkevalgte i Danmark havde noget at skulle have sagt.

»Det er nødvendigt at få rejst en Europa-debat, som handler om andet end velfærdsydelser. Det meste lovgivning ligger jo i det indre marked, og de dele bliver ofte skubbet bagud af mindre betydende emner, som af den ene eller anden grund er blevet populære,« siger Bjarke Møller.

Tidligere har lignende opgørelser givet meget forskellige og ofte langt lavere procenter for, hvor meget EU bestemmer i Danmark. Det skyldes især den metode, man har valgt at bruge. Tænketanken Europa har medregnet forordningerne, som har retsvirkning i Danmark, hvilket får andelen i vejret. En undersøgelse foretaget af Danmarks Statistik af, hvad danskerne forestiller sig, at EU bestemmer over, stemmer ifølge Bjarke Møller ganske godt overens med virkeligheden. 44 procent af de adspurgte svarer, at de tror, EU bestemmer mellem 26 og 50 procent af dansk lovgivning, mens mere end hver fjerde regner med, at det er mellem 50 og 75 procent.