EU advarer: Landbrugspakke kan stride med EU-regler

EU-kommissionen har sendt en såkaldt pilot-skrivelse til regeringen, hvor den sår kraftigt tvivl om, hvorvidt den omdiskuterede landbrugspakke er i strid med EU-reglerne. Danmark risikerer sag ved EU-domstolen.

Landbrugspakken tager ikke højde for konsekvenserne for vandmiljøet, hedder det i en skrivelse fra EU. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bjarne Jakobsen

Den omdiskuterede landbrugspakke har allerede kostet en ministerpost til Eva Kjer Hansen (V) og kastede for knap tre måneder siden regeringen ud i en livstruende krise. Men nu tilføjes endnu et kapitel til sagen: Dagbladet Information er kommet i besiddelse af en såkaldt pilot-skrivelse, som er afsendt fra EU-kommissionen til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), hvor kommissionen gør regeringen opmærksom på, at landbrugspakken kan være i strid med Danmarks direktivforpligtelser.

Med landbrugspakken lader regeringen og et flertal i blå blok landmændene udlede markant mere gødning allerede fra i år, og ifølge Information fastslår kommissionen, at landbrugspakken i en periode kan føre til en forværring af tilstanden i vandmiljøet og grundvandet, fordi de kompenserende tiltag er frivillige, endnu ikke på plads eller måske først virker om en årrække.

Sagen kan få vidtrækkende konsekvenser, hvis ikke regeringen strammer op på pakken eller overbeviser kommissionen om, at den tager fejl i sine vurderinger. I det tilfælde kan en såkaldt åbningsskrivelse fra Bruxelles være på vej - det er første skridt mod en egentlig traktatkrænkelsessag ved EU-Domstolen, som kan koste danske skatteydere et større millionbeløb.

I et notat fra 10 december 2015 udarbejdet af embedsfolk i Miljø- og fødevareministeriet blev regeringen advaret om, at den risikerer en EU-sag med landbrugspakken, og at kommissionens indsigelser kan føre til, at Bruxelles ikke vil godkende et nyt landdistriktsprogram. Landdistriksprogrammets samlede budget for perioden 2014-2020 er på cirka 9,3 mia. kr., hvoraf 6,8 mia. kr. er fra EU, og pengene går blandt andet til at støtte udvikling og beskæftigelse i landbruget.
Berlingske er ikke i besiddelse af pilot-skrivelsen fra Bruxelles, men kilder tæt på processen bekræfter, at den er sendt af sted onsdag i sidste uge, og at EU stiller spørgsmålstegn ved, om landbrugspakken strider med tre sæt EU-regler: Nitratdirektivet, vandrammedirektivet og habitatdirektivet, hvilket stemmer overens med Informations oplysninger:

»Den kendsgerning, at kortsigtede ændringer allerede er gennemført uden indførelse af modforholdsregler, har øget risikoen for kvælstofforurening af allerede stærkt forurenede vandområder og har øget risikoen for kvælstofbelastning af naturområder, der er i dårlig beskyttelsestilstand. Dette er i modstrid med de principper, der er fastlagt i EU-lovgivningen,« skriver Kommissionen ifølge Information.