Et frit og internationalt arbejdsmarked gavner alle

Christina Egelund (LA) Fold sammen
Læs mere
Foto: Pressefoto

Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg er stærkt kritisk over for meget af det, der kommer fra Bruxelles: utidig indblanding, snærende bureaukrati og formynderiske sundhedstiltag – for slet ikke at tale om euro og bankunion.

Men jeg er samtidig meget glad for grundlaget for EU-samarbejdet, nemlig frihandlen. Frihandel mellem selvstændige nationer skaber velstand, fred og fremgang. En meget vigtig del af et frit marked er arbejdskraftens frie bevægelighed. Mennesker og virksomheder skal kunne finde hinanden på tværs af grænser, for det giver flere muligheder og dermed mere velstand for både arbejdstagere og arbejdsgivere. Alt det glemmer venstrefløjspolitikerne alt om, når de himler op om såkaldt social dumping.

Social dumping bliver som begreb brugt alt for meget og alt for vagt. Det er klart, at man skal overholde loven, og man skal overholde de aftaler, man har indgået. Men det, at et menneske vælger at søge arbejde i et andet land, og at en arbejdsgiver gerne vil ansætte vedkommende – det er altså ikke en forbrydelse! Tværtimod. Når DF’s Morten Messerschmidt foreslår at oprette en særlig ”østpatrulje”, hvor politiet og fagbevægelsen i fællesskab skal kontrollere arbejdere fra Østeuropa, er det derfor ren populisme. Og så minder det altså om noget, vi kender alt for godt fra totalitaristiske styreformer.

Politi og fagbevægelse skal ikke blandes sammen. Desuden har vi allerede lovgivning imod snyd og svindel, og vi har allerede folk, der tjekker om loven bliver overholdt. Der er slet ingen grund til at hidse sig op. Med mindre, selvfølgelig, at man er decideret modstander af, at østeuropæere kommer til Danmark for at arbejde. Og det kan jeg altså godt mistænke DF, Socialdemokraterne og SF for nogle gange. For det er da paradoksalt, at de insisterer på at bekæmpe østarbejderne, når de samtidig påstår, at de er tilhængere af arbejdskraftens fri bevægelighed. Danmark er et lille land, og mange danske virksomheder har derfor brug for arbejdskraft udefra.

Det skal vi ikke være kede af. I stedet skal vi løfte panden og sørge for at gøre dansk arbejdskraft konkurrencedygtig. Vi er dygtige, vi danskere, men vi er også dyre. Ofte alt for dyre. Det kan vi afhjælpe ved at sænke skatten. Med en lavere skat på arbejde bliver lønningerne ikke presset så højt op, og så vil dansk arbejdskraft klare sig bedre i den internationale konkurrence end i dag. Det vil være godt for danske lønmodtagere, og det vil være godt for danske arbejdsgivere.