Er Klaus Riskær den nye Mogens Glistrup? Ja – og nej, lyder svaret fra ham selv

Politiske eksperter mener, at 1970ernes politiske rebel Mogens Glistrup er det tætteste, Klaus Riskær kommer på et politisk fortilfælde. Hvad mener han selv om sammenligningen?

»En opportunistisk, utilpasset bornholmer med komplekser,« siger Klaus Riskær Pedersen om Mogens Glistrup, som han dog også vedkender sig visse ligheder med. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ida Marie Odgaard

Populist. Karismatisk og antielitær. Vil forandre hele skattesystemet. Lyder det som en kendt profil fra Danmarks politiske historie?

Ja, for ældre danskere er det selvfølgelig Fremskridtspartiets stifter, Mogens Glistrup, der først melder sig i tankerne.

Ifølge politiske iagttagere kunne ordene dog også bruges til at beskrive erhvervsmanden og det tidligere europaparlamentsmedlem Klaus Riskær Pedersen, der i øjeblikket arbejder ihærdigt for at samle det nødvendige antal underskrifter til at kunne stille op til folketingsvalg i år.

21.109 underskrifter skal han skaffe sig for at blive opstillingsberettiget som partiløs kandidat. Tirsdag kunne altinget.dk berette, at halvdelen af underskrifterne var i hus, indsamlet over to måneder, hvilket er rekordhurtigt og blandt andet skyldes en digital genvej, hvor folk blev ledt fra til en NemID-side, lige så snart de havde tilkendegivet, at de gerne ville støtte ham.

Men hvad er Klaus Riskær Pedersens hensigt med at stille op til folketingsvalget? På sin hjemmeside fortæller han, at han gennem fire år har kritiseret skattesystemet, i en bog, et omfattende notat lagt på nettet og på en video lagt på YouTube.

»Men lige meget har det hjulpet,« skriver han, og derfor vil han nu selv tage roret som politiker i Folketinget.

»Jeg ønsker et gennemsigtigt og fair skattesystem i Danmark, fordi Skat er faldet fra hinanden. Et uigennemskueligt skattesystem har medført, at det er befolkningen, som er endt med at bære hovedbyrden af de skatter og afgifter, som betales i samfundet. Virksomheder og erhvervsliv, banker og finanssektor, betaler kun 2 ud af 10 skatte- og afgiftskroner, mens befolkningen betaler resten,« skriver Klaus Riskær Pedersen.

Den politiske kommentator Erik Meier Carlsen kalder Klaus Riskærs hidtidige måde at pitche sig selv i det politiske landskab som »vanskeligt at afkode på det politiske spektrum.

Det eneste brugbare fortilfælde af en kontroversiel offentlig person, der foreslår at sætte indkomstskatten ned, er jo Mogens Glistrup, som man historisk set kan betegne som det første populistiske gennembrud i dansk politik,« siger Erik Meier Carlsen, der også ser en parallel i Glistrups og Riskærs baggrund som veluddannede og formuende.

Mogens Glistrup og Fremskridtspartiet fik stormende fremgang i form af 23 mandater ved jordskredsvalget i 1973, men om Klaus Riskær Pedersen kan omsætte sine holdninger til en tilsvarende vælgeropbakning, er mere tvivlsomt, siger Erik Meier Carlsen.

»Meget af det, Glistrup stod for, er jo siden blevet opsamlet af andre partier,« siger Erik Meier Carlsen.

Professor i statskundskab på Københavns Universitet, Kasper Møller Hansen, betegner Klaus Riskær som en »karismatisk og lidt skæv enmandshær« af samme støbning som Mogens Glistrup, men også Uffe Elbæk.

»De ejer alle den type personlighed, der oftest kendetegner populistiske bevægelser. Stærke personer, der er dygtige til at kommunikere,« siger Kasper Møller Hansen, der mener, at Klaus Riskærs bedste chance for at gøre sig gældende i Folketinget er ved at skille sig ud med sin karakteristiske businessman-logik, der styrer uden om den traditionelle partipolitik.

Den »karismatiske enmandshær« Mogens Glistrup. Arkivfoto: Poul Ainow Fold sammen
Læs mere
Foto: Poul Ainow.

Klaus Riskær er ikke afvisende over for sammenligningen med Mogens Glistrup, men han køber kun delvist beskrivelsen af sin person: Karismatisk, antielite og populistisk. Og så sætter han valgkampen i gang ved at beskrive sit politiske hjertebarn, skatteomlægningen:

»Jeg kan ikke genkende at skulle være populistisk, for når du ser mit skatteoplæg, så er det en ekstremt gennemarbejdet vision om at ændre beskatningssystemet i Danmark. Fundamentet i vores velfærdssamfund er brudt sammen, så at det er den arbejdende befolkning, der løfter 80 procent af skattebyrden, mens virksomheder med mulighed for at flytte kapital m.m. kun betaler 20 procent. Der vil jeg bruge ny teknologi til at sikre, at udenlandske virksomheder og finanssektoren skal betale deres fair andel,« siger Klaus Riskær Pedersen.

Klaus Riskær kender tydeligvis sin danmarkshistorie og kaster sig ud i en beskrivelse af den mand, der kaldes hans forgænger i dansk politik.

»Han var en opportunistisk, utilpasset bornholmer med komplekser over for sin ven Spies, og hans rejse ind i politik blev ikke lykkelig. Glistrups hovedproblem var, at kernen i hans politik ikke var meget andet end oneliners og en flyvsk tanke om en ny, men fjern verden,« siger Klaus Riskær Pedersen.

En lighed med Glistrups æra er befolkningens uvilje ved det etablerede politiske system, siger Riskær. Der er en træthed, siger han, ved »overbeskatning og bureaukrati«, og lav tiltro til folkestyret.

»Det er den træthed, jeg adresserer,« siger Klaus Riskær Pedersen.

Er du antielitær som Mogens Glistrup?

»Jeg er enig så langt, at vi har et politisk system, herunder forvaltningen af overførselsindkomsterne og integrationssystemet, der skal gøres op med. Hvor vi end ser hen, har vi elite bestående af studenter fra samfundsvidenskab på Københavns Universitet, der gør politik til en levevej. Så jeg vil gerne tage på mig, at jeg ønsker at gøre op med en elite, der består af levebrødspolitikere, der fungerer som embedsmænd og embedsmænd, der agerer politisk, mens de forskellige statsinstitutioner er kommet til at fungere som redskaber bevarelsen for systemet,« siger Klaus Riskær Pedersen.

Svarer din skatteomlægning til den fjerne skatteløse verden, som Glistrup drømte om?

»Nej, for på hans tid forstod man ikke udbudsøkonomi, som man gør det i dag, så jeg vil passe på med at bruge en direkte historisk sammenligning. Men hvis vi laver den omlægning af systemet, som jeg arbejder for, så vil jeg vove at påstå, at det bliver den største omvæltning, siden vi indførte Grundloven,« siger Klaus Riskær Pedersen.