Enhedslistens partistrateg beskyldes for løgn og manipulation af partifæller

»Det er løgn. Forståelsespapiret har aldrig været til afstemning i hovedbestyrelsen,« siger hovedbestyrelsesmedlem Michael Voss om Pelle Dragsted. Fold sammen
Læs mere
Foto: Asger Ladefoged

Flere medlemmer af Enhedslistens magtfulde hovedbestyrelse beskylder partiets reformator, tidligere folketingsmedlem Pelle Dragsted, for at lyve om eller fordreje sandheden om hovedbestyrelsens opbakning til forståelsespapiret, der i sommer banede vej for S-formand Mette Frederiksens til Statsministeriet. Det skriver Politiken.

Som led i sin argumentation for at få indført et helt nyt valgsystem til partiets hovedbestyrelse har Dragsted i et internt Facebook-forum skrevet, at nogle få sygemeldinger i hovedbestyrelsen kunne have resulteret i et nej til forståelsespapiret i regeringsforhandlingernes slutfase.

»Det var afstemningen om mandatet til folketingsgruppen om at kunne nikke til forståelsespapiret, hvor et meget stort mindretal ikke ville give et sådant mandat. Igen kunne et par afbud til HB-mødet have haft alvorlige konsekvenser«, skrev Pelle Dragsted 11. september i en intern debat om et omstridt forslag om valg af medlemmer til hovedbestyrelsen.

På næste weekends årsmøde i Enhedslisten har Pelle Dragsted sammen med fire nuværende og tidligere folketingsmedlemmer stillet forslag om at fratage de 450 delegerede på årsmødet deres hidtidige mulighed for at stemme om sammensætningen af hovedbestyrelsen.

I stedet ønsker de, at den 25 mand store hovedbestyrelse skal sammensættes via en digital urafstemning blandt partiets cirka 10.000 medlemmer.

Ifølge hovedbestyrelsesmedlem Michael Voss manipulerer Dragsted groft med sandheden om hovedbestyrelsens stillingtagen til forståelsespapiret.

»Det er løgn. Forståelsespapiret har aldrig været til afstemning i hovedbestyrelsen«, siger Michael Voss til Politiken.

15 medlemmer af hovedbestyrelsen stemte for at give mandatet, 5 stemte imod og 4 undlod at stemme.

Pelle Dragsted er »uforstående over for, at en så stor del af hovedbestyrelsens medlemmer turde løbe den risiko, som de gjorde« på mødet i juni om forståelsespapiret.

Dragsted medgiver dog, at hovedbestyrelsen ikke var så splittet, at blot et par sygemeldinger kunne have forkastet papiret.

»Men det har det været i forbindelse med finanslove og andre vigtige afstemninger«, siger Pelle Dragsted.