Enhedslisten vil have minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Selv om regeringen og Enhedslisten i 2011 besluttede at bruge 500 millioner kroner ekstra om året fremover for at opnå bedre normeringer i dagtilbud til børn, er der blevet færre voksne i landets daginstitutioner. Enhedslisten kræver derfor lovfastsat minimumsnormering.

Der er blevet færre voksne i landets daginstitutioner, selv om regeringen og Enhedslisten i 2011 besluttede at bruge 500 millioner kroner ekstra om året fremover for at opnå bedre normeringer i dagtilbud til børn. Det får nu Enhedslisten til at kræve en lovfastsat minimumsnormering.

»Ligesom vi i dag har regler for hvor mange børn, der må være i en skoleklasse, så skal vi have klare regler, der garanterer, at der er det tilstrækkelige personale til at sikre gode og trygge forhold for børnene i vores børnehaver og vuggestuer. Det er den eneste sikre måde at stoppe den udvikling, vi ser, hvor der bliver færre og færre voksne pr. barn,« skriver Enhedslistens børneordfører Rosa Lund (Ø) i en pressemeddelelse.

I en endnu ikke offentliggjort rundspørge foretaget af det uafhængige analyseinstitut Bureau 2000 blandt institutionsledere svarer ni ud af ti adspurgte ifølge dr.dk, at de ikke mener normeringerne er blevet bedre siden 2011. I samme undersøgelse svarer 38 procent af lederne, at de har oplevet færre medarbejdere, siden pengene blev afsat, mens 51 procent mener, at antallet er uændret, og kun 11 procent oplever bedre normeringer.

»Det er katastrofalt, at så mange pædagoger oplever at skulle være alene med op til 16 børn. Når man er alene på stuen går det ud over omsorgen til børnene. Det siger sig selv, at når en pædagog eller en medhjælper står med ansvaret for fem børn, og de tre skal have skiftet ble, en vil gerne puttes og den sidste er kommet til skade, så er der bare ikke tid til sprogstimulering, til den gode samtale med forældrene og til at trøste,« siger Rosa Lund.

»Forskning viser, at jo mere voksenkontakt børn har i deres vigtigste udviklingsår, jo bedre klarer de sig senere hen i livet. Vi skal sikre at alle børn har et godt børneliv, og her er gode normeringerne altså forudsætningen. Det at tage sig af vores børn er kernevelfærd, og den skal vi værne om,« tilføjer hun.