Enhedslisten til minister: Hvordan vil du forhindre, at marsvin lever alene?

God dyrevelfærd skal ikke kun gælde »kattekillinger og hundehvalpe og giraffer«, påpeger Enhedslisten. Partiet har ikke en »bagatelgrænse, der siger, at hvis det er små dyr eller grimme dyr, så gider vi ikke at interesse os for dem,« siger ordfører.

Enhedslistens Maria Reumert Gjerding Fold sammen
Læs mere
Foto: Betina Garcia
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Hos Enhedslisten bekymrer man sig om dyrs velfærd.

Alle dyr. Punktum.

Og det er også derfor, at partiet har sendt tre spørgsmål til miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) om marsvin.

I et af dem, udvalgsspørgsmål nummer 92, har partiets dyrevelfærdsordfører spurgt, hvad ministeren vil gøre »for at forhindre, at flokdyr som f.eks. marsvin lever alene.«

Svaret, som du kan læse her, sendte Kjer Hansen til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg fredag. Men hvorfor blev spørgsmålet i det hele taget stillet, og er der ingen nedre grænse for, hvad man kan belemre en minister med? Politiko.dk har ringet til spørgsmålets afsender, Maria Reumert Gjerding fra Enhedslisten, for at høre.

Du skriver, at »Ministeren bedes oplyse, hvad hun vil gøre for at forhindre, at flokdyr som f.eks. marsvin lever alene.« Hvorfor stillede du spørgsmålet?

»Faktisk er det et spørgsmål, som Per Clausen (daværende dyrevelsordfører for Enhedslisten, red.) har stillet i sidste folketingssamling, fordi han blev kontaktet af en dyreværnsorganisation, som påpegede, at flokdyr, der holdes alene, ikke trives. De har ringe dyrevelfærd. Og den her organisation havde fokus på marsvin, og derfor lovede Per Clausen at tage sagen op over for ministeren. Men så kom der folketingsvalg, så han nåede ikke at få svar. Og så er det normalt, at man genfremsætter spørgsmålet, også af respekt over for dem, der har kontaktet et folketingsmedlem, som har lovet dem noget.«

Synes du, det er et vigtigt spørgsmål?

»Nu betyder dyrevelfærd meget for Enhedslisten generelt set, og hvis man mener det, så synes jeg også, man må interessere sig for dyrevelfærd for alle dyr, så de ikke kun handler om kattekillinger og hundehvalpe og giraffer i zoologisk have. Det bør i virkeligheden være noget, som man bør være optaget af for alle de dyr, som vi holder - hvad enten det er kæledyr eller produktionsdyr. De skal have en rimelig dyrevelfærd, så de lever i overensstemmelse med deres naturlige behov og instinkter.«

»Det er en grundpræmis for Enhedslisten, og der har vi ikke en bagatelgrænse, der siger, at hvis det er små dyr eller grimme dyr, så gider vi ikke at interesse os for dem. Vi går sådan set op i alle dyr, når vi  bliver opmærksomme på, at der er et problem. Jeg vil sige, at personligt kommer jeg nok til at lægge en hel del kræfter i svin, som vi har mange af i Danmark, og som har det rigtig slemt, og for mink. Det er de områder, som jeg prioriterer.«

Vil det sige, at Per Clausen lagde er forkert snit i sit ordførerskab?

»Nu har jeg arbejdet for Per Clausen siden 2008, og jeg kan garantere dig for, at Per Clausen har brugt ufatteligt mange timer på produktionsdyr og svin og mink, og han har stiller forslag igen og igen og igen og har taget utallige debatter i folketingssalen om den fuldstændig uacceptable dyrevelfærd, som vores produktionsdyr har. Så jeg vil ikke sige, han lægger et forkert snit ved at stille tre spørgsmål til ministeren om marsvin.«

Hvorfor mener du, at Eva Kjær Hansen skal svare på, hvad hun vil gøre for, at forhindre at et helt almindeligt familiedyr som marsvinet lever alene?

»Som du også kan se på nogle af de andre svar, handler det blandt andet om, at man i nogle af vores nabolande har taget initiativer for at sikre flokdyr som marsvin. Så på den måde kunne man jo godt have en diskussion af, at når vores nabolande tilsyneladende prioritere det så højt, så de laver lovgivning om det, hvordan kunne det så se ud i en dansk kontekst. Og hun skriver jo også, at vejledninger skal udleveres af dyrehandleren. Og det var jo sådan set også noget, man kunne følge op på; sker det? Bliver alle, der køber et flokdyr, gjort opmærksomme på, at det dyr altså trives bedst ved at være sammen med artsfæller? Det kunne ske gennem en pjece, som jo er en måde at løfte opmærksomheden på.«

Vil du så nu følge op på, om det sker?

»Det har jeg ikke taget stilling til endnu, men det ville da være oplagt, at man stiller det spørgsmål, eftersom det jo tidligere er lykkedes at få noget uddannelse til dyrehandlere, så de bliver mere bevidste om dyrenes behov. Jeg har lige fået svaret i fredags, så jeg mangler stadig at dykke ordentligt ned i det og se, hvad næste skridt kan være.«

Men hvad mener du, man skal gøre med et flokdyr som marsvinet, som jeg går ud fra det oftest er børnefamilier, der har, for at undgå, at de lever alene?

»Jeg mener i første omgang, at vi skal sikre, at de, der køber marsvin, får den nødvendige rådgivning ved dyrehandleren. Og det skriver hun (ministeren, red.) jo sådan set, at man har forsøgt at sikre allerede. Men det er jeg ikke sikker på sker. Det kunne jeg godt tænke mig, man lige strammede op på - i hvert fald over for dyrehandlerne; bliver folk oplyst? Det handler jo også om fugle, som, så vidt jeg ved, også trives bedst i flokke. Og det kan jo sagtens være sådan, at det ikke vil være det store ekstra arbejde for børnefamilier at have to marsvin, eller to undulater, i stedet for at have dem alene, hvis man får at vide, at de har det rigtig dårligt, hvis man holder dem alene. Så bedre information og det her med at huske dyrehandlerne på, at de skal give informationen, kunne være et skridt i den rigtige retning.«

Skal man ligefrem lave lovgivning, der siger, at hvis man køber et marsvin, så skal man også købe et til, så de ikke lever alene?

»Nej. Det er jo noget andet end information. Men jeg kunne godt tænke mig, at man fulgte op for at sikre, at den information blive givet. Går man ind fra dyrehandlerens side og siger til folk: 'Du vil gerne have et marsvin, det er flokdyr, så de trives rigtig dårligt alene, du kan sagtens kan have to i det størrelse bur, du planlægger at købe – var det ikke en idé?'«.

»Hun svarer i et af de andre spørgsmål, jeg har stillet: ’I Sverige er der fastsat regler for hold, opdræt og handel med familie- og hobbydyr, herunder specifikke regler for hold af marsvin. Der er blandt andet fastsat krav til størrelse og indretning af bure, temperaturforhold og adgang til foder samt krav til hold i par eller grupper.’«

Ok. Men så langt vil du altså ikke gå?

»Nu har hun jo sagt, at det vil hun ikke. Så skulle man så prøve at samle flertal i Folketinget for det. Det er ikke lige det initiativ, jeg planlægger. Lige nu. Hun skriver, at dyrehandleren skal udlevere informationsmateriale om, at det er et flokdyr. Jeg kunne godt tænke mig lige at vende med hende eller nogen i ministeriet, hvorvidt man har nogen kontrol af, om det sker. For det er mit indtryk, at det ikke sker alle steder i hvert fald.«

Ja, fordi jeg har læst mig til på Dyrenes Beskyttelses hjemmeside…

»Ja«.

…at marsvin ikke er tolerante over for høj varme og heller ikke over for vådt og stormfuldt vejr. Bør ministeren så også gøre noget for at forhindre, at marsvin bliver udsat for det?

»Men det er jo allerede i lovgivningen. Hvis du læser dyrevelfærdsloven, så vil du se, at det allerede er håndteret – mener jeg. Det er jo fast defineret, at man ikke må sætte dyr ud, så de fryser ihjel for eksempel.«

Ja, ok.

»Så mange af de her ting er jo reguleret i dyrevelfærdsloven. Så det ville ikke give mening at stille de spørgsmål.«

Ok. Er du egentlig tilfreds med ministerens svar?

»Ja. Det kan man sige. Jeg synes, hun svarer på det, jeg spørger om. Og hun giver også sin politiske holdning til kende. Det er jo åbenlyst, at næste skridt for mig så er at følge op på, om de regler, der åbenbart er om, at man skal give den her information, overholdes.«

Jeg har læst i en artikel fra Information fra 2013, at et udvalgsspørgsmål til justitsministeren i gennemsnit koster 2.500 kroner at besvare. Er dit spørgsmål 2.500 kroner værd?

»Hvis man går op i dyrevelfærd og mener, at dyrevelfærd er vigtigt, så synes jeg også, man skal være opmærksom på alle dyr, herunder også kæledyr, og herunder også små kæledyr. Så hvis vi bliver kontaktet om et dyrevelfærdsmæssigt problem, der eksisterer, hvilket vi er blevet i den her konkrete situation, så synes jeg også, det er en god idé at tage det op med ministeren. Og nu kan det jo så vise sig, at vi kan gøre noget ved problemet ved at sikre, at der muligvis kan blive strammet op på, at dyrehandlerne allerede i dag skal informere. På den måde kan vi sikre, at færre dyr har det skidt ude omkring i de danske hjem. Så ja, det mener jeg«.

Ministeren vil ikke lovgive om dobbeltkøb af marsvin

Eva Kjer Hansen oplyser i et svar til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg på et af de andre spørgsmål om marsvin, som Maria Reumert Gjerding har stillet, at ministeren »ikke har planer om at indføre detailregulering på området i Danmark«.

Eva Kjer Hansen skriver i sit svar:

»Danmark har lige som den tyske dyreværnslov fastsat grundlæggende bestemmelser for hold af dyr, herunder marsvin. Det er min opfattelse, at dyreværnslovens bestemmelser er tilstrækkelige.«

Maria Reumert Gjerding har efter interviewet oplyst, at hun nu vel sende følgende opfølgende spørgsmål til Eva Kjer Hansen:

»I forlængelse af svar på spørgsmål 90 (et andet udvalgsspørgsmål om marsvins leveforhold, red.) bedes ministeren oplyse, om der føres kontrol med, hvorvidt dyrehandlere udleverer pasningsvejledning ved salg af marsvin og andre flokdyr til kæledyr, og dermed bidrager til at gøre opmærksom på, at dyrevelfærden er problematisk, når flokdyr holdes alene.«