Enhedslisten takker nej til Venstres integrationsgulerod

Gulerødder til de kommuner, der klarer integrationsindsatsen flot bliver taget fra penge til at hjælpe ældre, lyder det fra Enhedslisten, der kalder forslaget asocialt.

Når Venstre kontant vil belønne kommuner, der er gode til at integrere indvandrere, med penge fra statslige puljer blandt andet til hjemmehjælp, rammer det ifølge Enhedslistens kommunalordfører, Finn Sørensen (Ø), helt skævt.

»De ældre og de socialt udsatte kommer til at betale for belønningen til de kommuner, der kan få mange flygtninge og indvandrere i arbejde. Det er dybt asocialt og vil kun forringe den sociale indsats og en ældrepleje,« siger han.

Forslaget fra Venstre går konkret ud på, at der tages op mod en milliard kroner ved at sløjfe 16 statslige puljer, der eksempelvis går til hjemmehjælp og unges mentale sundhed. Pengene skal så gives til som en gulerod til de kommuner, der er gode til at få indvandrere i uddannelse og beskæftigelse.

Men hele princippet om at belønne er forfejlet, mener Finn Sørensen fra Enhedslisten.

»Det er helt urimeligt at belønne og straffe kommunerne for forhold de ikke har indflydelse på. Hvis der er høj arbejdsløshed i forvejen, er der jo ikke de store muligheder for at skaffe arbejde, hverken til flygtninge, indvandrere eller andre uden for arbejdsmarkedet,« siger han og løfter samtidig en pegefinger over for regeringen om ikke at lade sig friste til forhandlinger med Venstre.

»Jeg opfordrer indtrængende regeringen til ikke at lade sig friste i en forhandling med Venstre. De bør forhandle med Enhedslisten om, hvordan vi kan skabe nogle reelle jobmuligheder til de mange tusinde mennesker, herunder flygtninge og indvandrere, som arbejdsmarkedet ikke vil tage imod i dag, fordi de ikke kan arbejde 100 procent fra dag ét,« siger han.

Regeringen er dog også skeptisk over for Venstres forslag. Social- og integrationsminister Manu Sareen (R) siger til Berlingske, at Venstre overser kommunernes forskellige forudsætninger og kalder forslaget for »problematisk«.

»Det er meget uheldigt, at der sådan set kan lægges en straf til kommuner, der i forvejen har vanskelige vilkår. Vi skal hjælpe vores medspillere i stedet for at rive tæppet væk under dem, og jeg bryder mig heller ikke om, at det skal finansieres ved at skære i puljer, som er målrettet folkeskolen eller psykiatrien. Jeg frygter virkelig, at man kommer til at gøre mere skade end gavn,« siger Manu Sareen til avisen.