Engelbrecht forventer ikke flere anmeldelser med anonym sladretjeneste

Skatteministeren understreger, at det ikke er et politisk udspil at genindføre Skats anonyme digitale sladretjeneste. Det er ren praktisk og skal gøre det lettere at gennemskue for borgerne, siger Engelbrecht.

Skatteminister Benny Engelbrecht (S) er ikke på et politisk togt for at få flere danskere til at anmelde hinanden for sort arbejde og skattefusk. Når han vælger at genindføre den anonyme digitale sladretjeneste hos Skat, er det udelukkende ren praktik, forsikrer han.

»Hensigten er jo ikke, at der skal komme flere anmeldelser, men blot at man skal være sikker på, hvordan man henvender sig til Skat. Henvendelserne bliver sendt på mange forskellige måder, og det gør selvfølgelig, at det kan være lidt forvirrende for borgerne,« siger skatteministeren.

Han henviser til, at kommuner, politi og andre offentlige myndigheder også har en kontaktside på deres hjemmesider. Adspurgt om det dermed ikke skal ses som et politisk tiltag, lyder svaret:

»Nej, det eneste, der ligger i det, er en praktik. Jeg har ikke en forventning om, at der kommer flere anmeldelser ind. Til gengæld ser det ud til, at åbenlyst grundløse anmeldelser har en tendens til at blive afværget med sådan en ordning.«

Det er under et år siden, at daværende skatteminister, den nuværende radikale formand og økonomi- indenrigsminister Morten Østergaard (R), sløjfede ordningen. Han skriver mandag på Twitter, at det for ham er fundamentalt, at Danmark hverken bliver et overvågnings- eller stikkersamfund.

Siden har det været muligt for danskerne at anmelde naboer, butikker og andre via telefon, mail, breve eller personligt fremmøde hos Skat - men ikke anonymt gennem en digital tjeneste.

Adspurgt om genindførslen af sladretjenesten er udtryk for en fælles politisk linje i regeringen, lyder svaret fra Benny Engelbrecht:

»Jeg forstår udmærket den bekymring, der har været for, at det her kunne føre til flere anmeldelser. Men der har jeg konstateret med den nye viden, vi har, at det tyder det ikke på, at en digital tjeneste vil gøre.«

Den radikale skatteordfører, Nadeem Farooq (R), understreger, at den radikale bekymring bunder i hensynet til borgernes retssikkerhed og forholdet mellem stat og borger. Han beder nu om »en snak« med ministeren, og det er Benny Engelbrecht klar til at imødekomme:

»Det handler netop at sikre, at borgerne bliver ordentligt informeret, inden de indsender en henvendelse. Det mener jeg, vi kan styrke ved at have en mulighed for at henvende sig digitalt. Så den snak vil jeg meget gerne tage med de Radikales ordfører.«