»En desperat Putin, som står lige overfor økonomisk kollaps, er endnu farligere end en ikke-desperat Putin«

Truslerne mod Danmark vokser, men vi har aldrig brugt færre penge på Forsvaret. På årets Folkemøde diskuterede forsvarsministeren, Forsvarets top og ledende forsvars-eksperter det ændrede trusselsbillede.

Foto: SERGEY CHIRIKOV