Embedsmænd presses til at udelade oplysninger

Ifølge en undersøgelse fra Magisterbladet presses flere end hver tredje embedsmand af chefen til at udelade væsentlige oplysninger.

Foto: SØREN STEFFEN. 39 procent af medlemmerne i Magistrenes Fagforening ansat i staten, regionerne og kommunerne angiver i en undersøgelse, at de inden for det seneste halve år »ofte« eller »af og til« har oplevet et pres fra deres overordnede for at udelade oplysninger, i de rapporter, de udarbejder.
Læs mere
Fold sammen

Embedsmænd i centraladministrationen er under et hårdt politisk pres. Ifølge en undersøgelse fra Magisterbladet, der udkommer i dag, har flere end hver tredje embedsmand organiseret i Dansk Magisterforbund oplevet, at de eller deres kolleger er blevet presset til at udelade væsentlige oplysninger, som efter en faglig vurdering burde have været med.

Undersøgelsen er foretaget i forlængelse af sagen om Udlændingestyrelsens Eritrea-rapport, hvor Dansk Magisterforening repræsenterer de to nu sygemeldte embedsmænd, Jens Weise Olesen og Jan Olsen.

761 medlemmer af fagforeningen ansat i staten, regionerne og kommunerne har svaret. Blandt dem angiver 39 procent, at de inden for det seneste halve år »ofte« eller »af og til« har oplevet et pres fra deres overordnede for at udelade oplysninger. Blandt dem, der svarer »af og til« og »ofte«, arbejder 59 procent i staten.

Ingrid Stage, formand for Dansk Magisterforening, kalder tallene i undersøgelsen for »bekymrende«.

»Nok er Eritrea-sagen særlig kontroversiel. Men undersøgelsen viser, at det ikke er enestående, at embedsmænd bliver udsat for et pres for at skrive tingene på en bestemt måde eller for at udelade politisk ubekvemme ting. Det er alvorligt, og det bør give anledning til at tænke over forholdet mellem politikere og embedsmænd.«

Dansk Magisterforening organiserer blandt andet historikere, biologer og antropologer, mens den klassiske embedsmand, juristen, er organiseret i Djøf.»Som embedsmand ved man godt, at der er en ledelse, som man underkaster sig, og man skal følge de politiske beslutninger. Der er dog ingen grund til at betvivle vores medlemmers oplevelse om, at de har oplevet et pres, som var i modstrid med deres faglige vurdering,« lyder det fra Ingrid Stage.

Offentlige chefers formand tvivler på tallet

Henning Thiesen, formand for de offentlige chefer i Djøf, stiller sig tvivlende over for at hver tredje embedsmand skulle have oplevet et pres.

»Jeg synes, at det er et meget højt tal i undersøgelsen. Vi har meget få henvendelser fra medlemmer, der føler sig presset på deres faglighed,« siger Henning Thiesen.

Han tilføjer dog:

»Man skal som embedsmand gøre sig sin rolle klar. Man er ikke ansat på et universitet eller en tænketank. Man er ansat til at gennemføre regeringens politik. Men derfor skal faglighed og saglighed selvfølgelig stadig være i fokus.«

Sagen om Eritrea-rapporten kommer i forlængelse af en række andre sager med embedsmænd i skudlinjen, som eksempelvis Skattesagen, GGGI-sagen, Zornig-sagen og Christiania-sagen.

Djøf har nedsat et særligt udvalg, der skal belyse forholdet mellem embedsmænd og politikere.

»Jeg vil ikke foregribe, hvad de kommer frem til. Men generelt kan jeg sige, at Djøf mener, at det er et tilfælde med de mange sager. Der er ingen rød tråd i dem,« siger Henning Thiesen.

Berlingske har dækket Eritrea-sagen de seneste måneder. Se forløbet her (klik på pilene eller træk i billedet):