EL: Pinligt at afvise Godhavnsdrengene

De drenge, der i 1960erne var udsat for overgreb på børnehjemmet Godhavn, fortjener en officiel undskyldning fra staten. Det mener Enhedslisten, efter byretten har afvist sagen.

Det er ganske enkelt pinligt for den danske stat, at byretten har afvist de såkaldte Godhavnsdrenges sag om overgreb og misbrug på børnehjemmet Godhavn i Tisvilde i 1960erne.

Det mener Enhedslistens socialordfører, Pernille Skipper (Ø), efter Københavns Byret torsdag har afgjort, at sagen er forældet, hvilket betyder, de i dag voksne mænd ikke kan afkræve staten en undskyldning.

Samtidig begriber Pernille Skipper ikke, hvorfor Kammeradvokaten, som repræsenterer den danske stat, har nedlagt påstand om forældelse.

»Det er ikke noget, man behøver at gøre. Det kan man bare lade være med, og så kunne de mennesker, som har været igennem noget helt forfærdeligt i deres barndom, få lov til at få deres sag for retten og dermed få en eller anden form for afslutning,« siger hun.

Siden 2005 har fire skiftende socialministre nægtet at undskylde, at de flere hundrede drenge fra 1950 til 1975 blev udsat for blandt andet tæsk, stærk medicinering og psykisk fornedrelse. Og torsdag middag frifandt Københavns Byret Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold i sagen, som en af drengene - Poul Erik Rasmussen fra foreningen Godhavnsdrengene - havde anlagt for at få prøvet sagen.

Poul Erik Rasmussen havde ifølge B.dk anlagt sag med krav om en symbolsk erstatning, nemlig mindstebeløbet på 10.001 kroner. Hans mål var ifølge advokat Bjørn Elmquist, der har ført Godhavnsdrengenes sag i årevis, en officiel undskyldning, ikke økonomisk kompensation.

»Godhavnsdrengene har aldrig bedt om store summer eller i det hele taget kroner og øre. Det eneste, de har bedt om, er en undskyldning. Og det kan vel ikke være så svært at sige »undskyld, den danske stat svigtede jer«. For det er jo faktum,« siger Pernille Skipper.

Hun vil nu rejse sagen over for socialminister Manu Sareen (R) og opfordre ham til at droppe påstanden om forældelse.

Imens kalder advokat Bjørn Elmquist dommen et »æselspark« til sin klient, Poul Erik Rasmussen.

»Men først og fremmest er reaktionen skuffelse og undren. Dommeren ender med at sige, at min klient skulle - for overhovedet at have mulighed for at føre sagen - have anlagt sag i 1970. Det er fuldstændig illusorisk. Den gang var det jo umuligt at komme i nærheden af sin egen journal eller sine egne sagsakter,« siger han ifølge B.dk med henvisning til, at retten har afgjort, at Poul Erik Rasmussens mulige krav på godtgørelse for tort er omfattet af 1908-lovens femårige forældelsesfrist.

Bjørn Elmquist mener dog, at sagen burde være suspenderet fra forældelseslovgivningen.

»Det er først med den rapport, der bliver offentliggjort om Godhavn i 2011, at det går op for Poul Erik Rasmussen, hvor systematiske afstraffelserne har været,« siger advokaten.

Poul Erik Rasmussen ved endnu ikke, om han vil anke sagen til landsretten.