Ekspert: Dygtigt politi fanger kriminelle turister

Fri bevægelighed i EU og en intensiveret indsats fra politiet er årsag til stigende antal sigtelser mod udenlandske turister i Danmark, vurderer en forsker.

Læs mere
Fold sammen

Det er ikke alle turister i Danmark, der kommer til landet på grund af Legoland eller Den Lille Havfrue.

Tal fra Rigspolitiet, at antallet af sigtelser mod kriminelle turister i Danmark er steget 49 procent fra 2008 til 2013, og ifølge Gerd Battrup, der er lektor for Grænseregionsforskning ved Syddansk Universitet, er der to forklaringer på fænomenet.

»Baggrunden for de her tal er dels, at der gennem de seneste ti år er kommet mange flere central- og østeuropæere til Danmark. Derfor er der naturligvis også kommet flere hertil, som er kriminelle. Det betyder dog ikke, at central- og østeuropæere er mere kriminelle end den danske befolkning,« understreger hun.

»Samtidig har politiet de seneste fem-ti år forbedret indsatsen. De har systematiseret deres metoder og styrket deres samarbejde med Europol og andre europæiske lande. Der er blandt andet udsendt politifolk fra Central- og Østeuropa i Danmark. For eksempel arbejder rumænske politifolk i København,« fortæller Gerd Battrup.

Hun formoder, at det stigende antal sigtelser hovedsageligt dækker over berigelseskriminalitet, hvor der begås indbrud og butikstyverier.

Dansk Folkeparti vil løse problemet med øget grænsekontrol, men det er ikke vejen frem, siger Gerd Battrup:

»En øget grænsekontrol vil kræve rigtig mange ressourcer af politiet. De ressourcer er meget bedre anvendt på en systematisk overvågning og kontrol af dem, der er kriminelle, dem man mistænker for at være kriminelle, og de områder, hvor kriminaliteten foregår.«

De seneste år har der overordnet set været et kontinuerligt fald i kriminalitet i Danmark.