Ekspert dumper Socialdemokratiets forslag mod social dumping

Måske er tiden inde til, at vi gentænker arbejdskraftens fri bevægelighed i EU til fordel for et værn mod social dumping. Sådanne overvejelser gør Mette Frederiksen og Socialdemokratiet sig i en kronik i Berlingske – men socialdemokraternes ønske møder kølig skepsis hos ekspert.

Socialdemokratiet vil have en gentænkning af arbejdskraftens fri bevægelighed og foreslår en social protokol, som skal sikre EU-lønmodtagere mod løndumping. Men den idé dumper ph.d. i Statskundskab, Morten Jarlbæk Pedersen. Arkivfoto. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bo Amstrup

Socialdemokratiet ønsker sig nye veje for EU, som blandt andet byder på indførslen af en »social protokol«. Det gør partiformand Mette Frederiksen (S) mandag det klart i en kronik i Berlingske.

Betegnelsen social protokol dækker over en aftale mellem EUs medlemslande, som skal slå fast, at det indre markeds regler om fri bevægelighed ikke må veje tungere end fagbevægelsens ret til at kæmpe for lige vilkår for udstationerede arbejdere fra andre EU-lande.

Men det er ikke realistisk. Sådan lyder meldingen fra Morten Jarlbæk Pedersen, der er ph.d. i statskundskab fra Københavns Universitet.

»Jeg tror simpelthen ikke på, at det kan lade sig gøre på europæisk niveau,« siger han.

Socialdemokraterne har bragt diskussionen på banen for at tage livtag med løndumping i Europa og med det faktum, at østarbejdere i Danmark bliver betalt mindre end danske arbejdere.

I den sociale protokol ligger også, at lønmodtagernes ret til at strejke vejer tungere end EUs økonomiske hensyn. Tidligere er der opstået sager, hvor udenlandske arbejdere har fået EU-domstolens ord for, at de ikke havde ret til at strejke, da det indre markeds hensyn havde forrang.

»Når man diskuterer det (social protokol, red.) herhjemme, bliver det tit i en social dumping-optik om, at man kan ansætte lønmodtagere til en lavere løn end den danske. Det er der ikke rigtigt regler for på nuværende tidspunkt andet end det, arbejdsmarkedet selv kan regulere sig frem til,« siger Morten Jarlbæk Pedersen og fortsætter:

»Hvis man skulle gøre det på EU-niveau, har jeg meget svært ved at se, hvordan det skulle kunne lade sig gøre. Så skulle det være regler om, at man skulle respektere de pågældende landes minimumslønniveauer, hvilket underminerer hele ideen med arbejdskraftens fri bevægelighed.«

En billig fidus

Ifølge Morten Jarlbæk Pedersen er en af grundideerne bag arbejdskraftens fri bevægelighed, at hvis man har et overskud af arbejdskraft i et land, kan arbejdskraften flyttes til et sted, hvor der er brug for den.

Til Berlingske sagde Socialdemokratiets EU-ordfører, Peter Hummelgaard Thomsen, at forslaget handler om »(…) kampen for et Europa med en større social sammenhængskraft, hvor lønmodtagernes lønvilkår ikke bliver trådt under fode. Det er et ønske om et opgør med noget af det, der martrer hele den vestlige verden«.

Socialdemokratiet har ikke lagt sig fast på, hvordan en sådan social protokol skal sættes i værks. Og netop udformningen af den er meget væsentlig for, om det overhovedet kan blive til virkelighed, mener Morten Jarlbæk Pedersen.

»Danske virksomheder ville ikke kunne se fidusen ved at hente arbejdskraft ind fra andre EU-lande, hvis de alligevel skal betale det samme for en polak, som de skal betale for en dansker. Så vil de i højere grad få et incitament til at hente arbejdere ind fra lande uden for EU eller måske sågar flytte produktionen ud,« siger han.

Vil man ikke netop gerne gøre op med underbetaling af østarbejdere?

»Jo, det vil de gerne, og det er socialdemokraterne ikke de eneste, der har talt om. Problemet er bare ret komplekst, fordi man hiver folk ind fra Rumænien eller Polen, hvor lønningerne er lavere, og hele fidusen med at hente dem ind er de lavere lønninger.«

Dansk Folkeparti og Venstre er begge skeptiske over for den sociale protokol, da de frygter, at det kan komme til at betyde »mere EU«.

Peter Hummelgaard Thomsen maner imidlertid de bange anelser i jorden og siger, at det kommer til at betyde præcis det modsatte.

For Morten Jarlbæk Pedersen at se kommer det helt an på, hvordan den sociale protokol skulle udformes. Han fortæller, at det dog kan blive svært for EU at håndhæve en sådan protokol.

»Min pointe er, at det hurtigt kan blive ekstremt komplekst at regulere det, og man kan meget hurtigt komme til at underminere hele ideen med arbejdskraftens fri bevægelighed,« siger han og tilføjer: »Det kan nemt blive til en meget giftig konflikt mellem landene.«

Er hensynet til, at løndumping ikke skal finde sted, ikke vigtigere, end at vi har en fidus til billig arbejdskraft?

»Det afhænger af øjnene, der ser. Hvis man har et jordbærgartneri på Lolland, så tror jeg ikke, at man vil se det store problem i det. Rent personligt har jeg det lidt svært ved ordet »social dumping«, for det antyder, at man har en skummel bagmand, der sidder i Polen og bevidst sætter sin løn lavt for at udkonkurrere danske arbejdspladser. Sådan fungerer det jo ikke i praksis.«