Ekspert: Danmark taber stort på EU-budget

En nedtoning af landbrugsstøtten i EU-budgettet betyder et endnu større tab for Danmark, end medlemskabet er i dag, siger KU-professor.

Danmark er en af EU-medlemslandenes største bidragsydere. Og med EU-Kommissionens budgetforslag bliver danskernes pengepose til EU kun tungere.

Det handler om den overflytning af midler, som der er lagt op til i EU-budgettet, forklarer professor Peter Nedergaard, Institut for Statskundskab, Københavns universitet.

- Med den landbrugsstøtte, der er nu, er vi det land, der har det højeste eller næsthøjeste nettobidrag per indbygger til EU-budgettet. Og med de her ændringer er min bedømmelse, at vi bliver endnu højere grad nettobidragydere til EU-budgettet, siger han.

Gunstig forhandlingsposition

Kommissionen har lagt op til, at landbrugsstøtten skal nedtones, og eftersom Danmark får en stor del af sin ’betaling’ fra EU gennem landbrugsstøtten, vil vi miste endnu mere på det nye budget.

Sådan som landbrugsstøtten er fordelt i dag, er Danmark allerede blandt de største tabere. Danmarks nettounderskud fra EU per indbygger var i 2009-budgettet større end noget andet medlemsland.

Således var der et underskud til EU på 211 euro eller cirka 1573 kroner per dansker om året.

Nedergaard mener, at det sætter den danske regering i en gunstig position i forhandlingerne om budgettet, at landbrugsstøtten hiver Danmark endnu længere ned.

- Det oplæg, som Kommissionen kommer med her, mener jeg, er et godt argument for regeringens side i forhandlingerne til, at vi får en rabatordning på linje med Holland og Sverige, siger professoren.

Regeringen vil spænde ben for budget

Den danske regering har allerede meldt hårdt ud i forhandlingerne. De Konservatives politiske ordfører, Carina Christensen, siger til Ritzau, at man vil slå bremserne i, hvis ikke Danmark får sin rabatordning.

- Vi vil have lavet det rabatsystem om. Og vi har helt klart sagt, at hvis det ikke sker, så bruger vi vores veto. Det sagde vi allerede under 2020-forhandlingerne, lyder det fra Carina Christensen.

EU-Kommissionen har lagt op til, at alle de mange indviklede rabatordninger, som de enkelte medlemslande har, skal afskaffes, og der i stedet for skal laves et rabatsystem, hvor der skal være loft over maksimale bidrag.

Men regeringen nægter at stille sig tilfreds, for sådan et system vil ikke gøre nogen forskel for Danmark. Og desuden er den milliard, som regeringen havde regnet med at tjene på en EU-rabatordning, medregnet i regeringens 2020-plan.