Efterlønsalderen bør allerede stige fra 2009

Arbejdsmarkedskommissionen foreslår, at de planlagte forhøjelser af efterlønsalderen allerede indfases fra år 2009. Desuden bør dagpengeperioden sættes ned fra fire til to år, lyder det i en helt ny rapport med 26 konkrete forslag til, hvordan der skaffes mere arbejdskraft.

Foto: Colourbox

Det kommer til at gøre ondt på efterlønsmodtagerne og dagpengemodtagerne, hvis det står til regeringens Arbejdsmarkedskommission.

Den har netop offentliggjort 26 konkrete forslag til, hvordan beskæftigelsen kan øges med 36.000 personer på kort sigt.

Blandt de mest kontroversielle forslag er en forkortelse af dagpengeperioden fra fire til to år. Desuden vil kommissionen stramme op på dagpengereglerne for de unge.

”Hvis Danmark også fremover skal opretholde det niveau for velfærd, som vi kender i dag, så er det nødvendigt at tage fat på de forslag, som kommissionen stiller,” siger Jørgen Søndergaard, formand for Arbejdsmarkedskommissionen.

114.000 flere i arbejde
Han foreslår desuden, at de planlagte forhøjelser af efterlønnen indfases allerede i år 2009.

”Uden ændringer i efterlønnen kan man for det første ikke forhindre et stort fald i beskæftigelsen i de kommende år. For det andet bliver det helt umuligt, at skaffe nok arbejdskraft til særlige område som skoler og hospitaler. Og for det tredje bliver det næppe muligt at nå målene for forbedring af de offentlige finanser,” siger Jørgen Søndergaard.

Hvis kommissionens forslag gennemføres, vil det på fem til ti års sigt betyde en beskæftigelsesfremgang på 114.000 personer og en varig forbedring af de offentlige finanser på ca. 14 milliarder om året.

Arbejdsmarkedskommissionens forslag er et oplæg til drøftelserne mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter 1. oktober.