Dokumentation: Connie Hedegaards tale

Danmarks klima- og energiminister holdt i eftermiddag dansk tid tale ved klimatopmødet på Bali.

Kære kolleger:

Siden vi sidst mødtes i Nairobi i december 2006 har der været tale om et begivenhedsrigt år - et både godt og dårligt.

Den fjerde rapport fra IPCC var en øjenåbner. Klimaændringer er menneskeskabte. Handler vi ikke nu, vil vore udledninger forårsage uigenkaldelige ændringer af vort økosystem, vor levevis, vor planet. Det vil ske i et tempo, som aldrig tidligere set i vor historie, som vi kender den.

IPCC opfordrer til øjeblikkelig handling. Det bør efterhånden være tydeligt for enhver, at passivitet har en moralsk pris, som kun forhøjes ved fortsat nølen og tvivl.

Kære kolleger: Det er ikke længere fair at bruge tvivl som en bevæggrund til at udsætte kritiske beslutninger. Af respekt for kommende generationer må vi handle - og handle nu. IPCC fortæller os, at globale udledninger, såfremt man skal undgå uafvendelige følger, skal være mindsket med 50 pct. i 2050 og stabiliseret i 2020 - sammenlignet med niveauet fra 1990.

Det bliver ikke nogen nem opgave. Vi kan ikke tilsidesætte den altoverskyggende vigtighed af vækst og udvikling i udviklingslandene. Og vi må acceptere, at
industrilandene må tage føringen. Videnskaben fortæller os, at vi allerede i 2020 er nødt til at afgive konkrete løfter om at levere. Og helt ærligt, så er det ikke nogen udfordring for politikere at forpligte sig til et langsigtet mål i 2050 - om 43 år - når vi alle er borte. Der er brug for handling også inden for en kortere tidshorisont.

Men industrilandene kan ikke tackle klimaændringerne alene. Reaktionen er nødt til at være virkelig global. Vi må alle forpligte os til at handle. Vi må alle bidrage til et omfattende, men fleksibelt netværk, der giver mulighed for forskelligartede bidrag, men med et fælles ansvar.

Tilpasning bør spille en mere fremtrædende rolle, og det samme gælder finansiering, investeringer og teknologi. Og vi bliver nødt til at mobilisere den private sektor ved at omdirigere investeringer til fremme og udvikling af grøn teknologi.

På et tidspunkt hvor energipriserne er eksploderet, begiver vi os ud på en rejse, som ikke kun byder på udfordringer, men også løfter om velstand for alle. Først og fremmest er vi nødt til at plukke energibesparelsernes lavthængende frugt, større ydedygtighed og vedvarende energikilder.

I EU vil vi mindske vore udledninger med 20 pct. i 2020, sammenlignet med 1990. Desuden har EU signaleret, at vi som en del af en ny global aftale vil forpligte os til at nå ned på 30 pct. under 1990-niveauet. Dette vil gavne teknologiens udvikling og øge energisikkerhed. Og ved at fastsætte en pris på kulstof sikrer vi forudsigeligheden for erhvervslivet.

Danmark skal i 2009 være vært for COP. Som den første danske minister for klima og energi er jeg parat til at yde mit bidrag til vore fælles anstrengelser, mens vi bestræber os på at nå frem til en ny global aftale.

Kære kolleger: Tiden er inde til, at vi handler - på kollektiv, konstruktiv og rettidig vis. Lad mig slutte ved at sige til vore amerikanske venner: Igennem næsten et århundrede har Europa i tider med manglende stabilitet og forandringer forladt sig på USA, når det gælder lederskab og vejledning.

Det gør vi endnu en gang, mens vi prøver at nå frem til en virkelig omfattende aftale om at bekæmpe klimaændringer. Men vi gør det, vel vidende at alle lande - ikke mindst de største udledere - deler ansvaret for det endelige resultat.

Jeg opfordrer jer alle til at udnytte det stærke politiske momentum, som er blevet oparbejdet forud for denne konference på Bali. Vi har alle et ansvar for resultatet. Vi bør ikke forlade Bali uden en vidtfavnende køreplan for en forhandlingsproces, der omfatter alle lande og med 2009 som den endelige dato.

Tak.