DF vil tage særlige rettigheder fra flygtningebørn

Børns fordelagtige vilkår i asylsystemet skal fremover kun gælde for asylansøgere under 15 år, foreslår Dansk Folkeparti, der vil sænke grænsen fra de nuværende 18 år. Ifølge eksperter holder forslaget sig inden for konventionerne. Alligevel afviser Venstre.

Der skal skrues ned for niveauet af positiv særbehandling over for asylansøgere under 18 år, mener DFs udlændingeordfører, Martin Henriksen. Arkivfoto: Bax Lindhardt/Scanpix Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Flygtningebørn skal fratages de særlige rettigheder, de har krav på i dag, så snart de er fyldt 15 år.

Sådan lyder et nyt forslag fra Dansk Folkeparti, der vil sænke aldersgrænsen for, hvornår mindreårige uledsagede asylansøgere får en række vilkår, der er bedre end dem, man tilbyder voksne.

Alle asylansøgere under 18 år, der kommer til Danmark alene, har blandt andet ret til en hurtigere sagsbehandling og mulighed for at få opholdstilladelse, selv om de har fået afslag på asyl. Rettigheder, der adskiller sig markant fra vilkårene for voksne.

Ifølge Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, bør de »stærkt lempelige vilkår« fremover kun gælde for børn under 15 år.

»Det er et logisk næste skridt at stramme op på dette område og skrue ned for niveauet af positiv særbehandling af asylansøgerne mellem 15 og 18 år, for vi kan se, at der kommer mange af dem til Danmark. Derfor er det helt nødvendigt, hvis vi skal bremse tilstrømningen,« siger han.

Et barn, der ikke har flygtningestatus, kan alligevel få opholdstilladelse, så længe det ikke har familie i hjemlandet, eller det vurderes, at det vil blive sendt hjem til »en reel nødsituation«.

Får en voksen asylansøger endeligt afslag på asyl, skal vedkommende rejse ud af Danmark. Sidste år kom 2.068 børn uledsaget til Danmark, hvilket svarer til knap hver tiende asylansøger.

Langt størstedelen, 1.594, var over 15 år. De fleste kom fra Afghanistan, Syrien og Eritrea.

Er der tvivl om asylansøgerens alder, foretages en aldersvurdering – det skete 355 gange sidste år. I 234 tilfælde blev asylansøgeren vurderet til at være over 18 år.

Martin Henriksen understreger, at Dansk Folkeparti ikke ønsker, at asylansøgere generelt skal anses som voksne, når de er fyldt 15 år, og at de fortsat skal indkvarteres på særlige asylcentre forbeholdt børn.

»Desuden skal der tages særlige hensyn, hvis barnet eksempelvis er alvorligt sygt. Men vi vil gerne bevæge os væk fra, at de 15-17-årige som det klare udgangspunkt har en række gunstige vilkår,« siger han.

Konventionerne overholdes

Danmark har tilsluttet sig FNs Børnekonvention, der skal sikre børns basale rettigheder, og den fastslår, at enhver person under 18 år anses som et barn.

Da Dansk Folkeparti netop ikke foreslår, at alle asylansøgere over 15 år fremover skal behandles som voksne, holder forslaget sig umiddelbart inden for rammerne af konventionen, vurderer monitoreringschef og jurist ved Institut for Menneskerettigheder, Christoffer Badse.

»I princippet kan man godt graduere og eventuelt forringe vilkårene for den ældste aldersgruppe, mens rettighederne for den yngre gruppe bevares. Det vil ikke være lodret i strid med vores internationale forpligtigelser,« forklarer han.

Ifølge Christoffer Badse vil det som udgangspunkt være muligt inden for Børnekonventionens rammer at begrænse adgangen til en særligt hurtig sagsbehandling og muligheden for opholdstilladelse ved afslag på asyl.

Dermed er det potentielt muligt at sende 15-17-årige asylansøgere hjem til noget, der kan minde om »en reel nødsituation«. Der skal dog altid foretages en konkret vurdering af hensynet til barnets tarv og de generelle forhold i hjemlandet.

»Det er op til en vis grad af fortolkning, når det handler om at sende afviste asylansøgere hjem – også når der er tale om børn. Det kan også fortolkes, hvornår der er tale om en nødsituation og et reelt beskyttelsesbehov. Hvis det handler om almindelige dårligdomme i den tredje verden, kan det godt lade sig gøre,« siger han.

Alle mindreårige asylansøgere har i dag ret til en personlig repræsentant, der blandt andet skal støtte og hjælpe barnet i asylfasen. Også den ret skal bortfalde for børn, der er fyldt 15 år, medmindre de har et helt særligt behov for støtte, mener Dansk Folkeparti.

Ifølge Christoffer Badse kan netop den del af forslaget vise sig at være i strid med Børnekonventionen. Uledsagede mindreårige betegnes nemlig som en særligt sårbar gruppe, der skal sikres en form for værge, som skal sørge for, at barnet høres, og at rettighederne overholdes.

Samme bedømmelse har formand for Foreningen af Udlændingeretsadvokater, Jytte Lindgård, der også vurderer, at de andre dele af forslaget ikke er konventionsstridige.

»Men én ting er jura. Noget andet er, at vi har en moralsk og medmenneskelig forpligtigelse til at tage os mere af børn end af voksne. Derfor er det vigtigt, at vi bibeholder de fordele, der er for de unge, og tager særligt hensyn til dem – især denne gruppe,« siger hun.

Seniorpolitisk rådgiver hos Red Barnet, Inger Neufeld, betoner ligeledes, at Børnekonventionen også handler om principper og værdier, og at det er op til politikerne at værne om børns rettigheder.

»Derfor gør det her forslag os dybt bekymrede og understreger behovet for, at vi hele tiden er på vagt. Det kan have alvorlige konse­kvenser for børnenes udvikling og trivsel, hvis sagsbehandlingstiden bliver længere, og det er samtidig enormt vigtigt, at de får den nødvendige støtte, når de står helt alene i systemet,« siger Inger Neufeld.

Blå blok splittet

Regeringen har netop gennemført en lang række opstramninger på udlændinge- og asylområdet og har været villig til at gå til kanten af konventionerne. Men selv om Dansk Folkepartis forslag til en yderligere stramning holder sig inden for rammerne, afviser Venstres udlændingeordfører, Marcus Knuth, at støtte det.

»Børn er en særligt udsat gruppe, og vi har en menneskelig forpligtigelse til at sikre, at der bliver taget ordentligt hånd om den. Vi foretager jo også aldersvurderinger i tvivls­tilfælde, så jeg synes sådan set, at den nuværende lovgivning er hensigtsmæssig,« siger han.

Til gengæld er de Konservative positivt stemt over for at ændre vilkårene for de 15-17-årige asylansøgere.

»Vi ved, at mange forældre sender deres børn i netop den aldersgruppe af sted til Danmark, og det skal vi gøre alt for at begrænse. Derfor synes jeg, det er en god idé at sende et signal om, at det ikke er så let,« siger udlændingeordfører Naser Khader.

Liberal Alliances udlændingeordfører, Simon Emil Ammitzbøll, vil ikke forholde sig til detaljerne i Dansk Folkepartis forslag, før han har set en vurdering af, hvad konsekvenserne vil være for asylstrømmen. Men han vil heller ikke på forhånd blankt afvise ideen.

»Det er afgørende at finde en balance mellem, at der selvfølgelig skal tages nogle særlige hensyn til børn, men at det samtidig ikke må være en smutvej til at få opholds­tilladelse i Danmark, at man sender sine børn i forvejen,« siger han.

Mens blå blok er splittet, lægger Socialdemokraterne sig på linje med Venstre.

»Der skal tages hensyn til børn, der er særligt sårbare. Det er ikke et argument, at bare fordi det holder sig inden for konventionerne, er det en god idé at ændre vilkårene for en gruppe asylansøgere. Vi har også nogle menneskelige hensyn, der skal tages,« siger udlændingeordfører Dan Jørgensen.