DF vil tage opholdstilladelser fra udlændinge og sende dem hjem

Med nye strammere regler vil Dansk Folkeparti kunne inddrage opholdstilladelser givet gennem de seneste ti år for at sende flere udlændinge tilbage til hjemlandet. »Interessant,« mener Venstre. Socialdemokraterne er afventende, men indstillet på at bidrage til, at flere kan hjemsendes.

Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, vil pålægge myndighederne at gennemgå opholdstilladelser gennem de seneste ti år med henblik på at inddrage tilladelser for udlændinge med flygtningestatus. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bax Lindhardt

Efter lang tids politisk fokus på at begrænse tilstrømingen af asylansøgere er tiden nu kommet til at sende flere udlændinge ud af Danmark.

Det mener Dansk Folkeparti, der med et konkret udspil bl.a. ønsker at ændre lovgivningen, så flere personer med tildelte opholdstilladelser kan tvangshjemsendes.

Helt konkret vil det største parti i blå blok pålægge myndighederne at gennemgå opholdstilladelser gennem de seneste ti år med henblik på at inddrage tilladelser for udlændinge med flygtningestatus, hvis det eksempelvis er muligt at sende dem til et område i hjemlandet, hvor der ikke er krig.

»Det handler om, at folk er kommet hertil og har fået en opholdstilladelse som flygtning, og den er som udgangspunkt midlertidig, men realiteterne er, at mange bliver her permanent, fordi man er for dårlig til at følge op på at få dem sendt hjem igen. Der er i dag nogle meget restriktive beskrivelser af, hvornår man kan sende folk tilbage, og derfor skal det gøres meget klart, at hvis der er et sted i landet, hvor man kan bo, også selv man ikke oprindeligt kommer lige præcis derfra, skal man have inddraget sin opholdstilladelse og sendes tilbage sammen med familien,« siger Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen.

Han mener desuden, at der i særlige tilfælde skal være mulighed for at sende udlændinge til nabolandet eller et andet land i nærområdet. I Dansk Folkepartis optik skal de strammere regler gælde såvel tidsbestemte som permanente opholdstilladelser.

DF-forslaget kommer på et tidspunkt, hvor tilstrømningen af nye asylansøgere ellers er den laveste i lang tid, og kun godt et halvt år efter, at et politisk flertal vedtog historiske stramninger på flygtninge- og udlændingeområdet.

Forventer 1.000 hjemsendelser om året

Flygtninge eller familiessammenførte tildeles som regel opholdstilladelser på mellem et og fire år ad gangen, hvorefter de kan forlænges. I udgangspunktet kan man herefter tildeles permanent opholdstilladelse efter at have boet lovligt i Danmark i mindst seks år og samtidig opfylder en række andre krav.

Ifølge Udlændingestyrelsen inddrages opholdstilladelser for flygtninge og asylansøgere kun i ganske få tilfælde og oftest alene i sager, hvor der er tale om decideret snyd.

Martin Henriksen, er det ikke et meget kontroversielt skridt at tage at inddrage opholdstilladelser fra folk, der har været i Danmark i potentielt op til ti år?

»Det synes jeg ikke. Der vil være nogle, der vil opfatte det som kontroversielt, men hvorfor egentlig? Vi lægger op til, at man siger, at nu har Danmark hjulpet nogle mennesker med beskyttelse igennem en tid, og så siger vi, at nu kan de godt rejse igen. Vi sender dem ikke tilbage til bomber,« siger Martin Henriksen.

Han forventer, at omfanget af hjemsendelser stiger til »i hvert fald 1.000 om året«.

Også hvis man eksempelvis har fået børn under sit ophold i Danmark, skal man ifølge DF-ordføreren kunne sendes ud af Danmark.

Risikerer vi ikke at gå lukt ind i brud på internationale regler og konventioner?

»Jeg må bare sige, at i så fald må vi tage en alvorlig diskussion af, om ikke tiden er kommet til et opgør med eksempelvis FNs Flygtningekonvention. Den bør ikke kunne forhindre os i at gøre det, vi på Christiansborg synes er bedst for landet.«

V og S positive over for udspil

I regeringspartiet Venstre kalder man udspillet »interessant«.

»Hjemsendelse er et emne, vi allerede prioriterer højt, og vi hjemsender eksempelvis allerede til visse dele af Afghanistan. Men kan der komme nye boller på suppen, kigger vi meget gerne på det. Vi glæder os over alle initiativer, der kan bidrage til færre flygtninge i Danmark,« siger partiets udlændinge- og integrationsordfører, Marcus Knuth.

Socialdemokraterne er afventende, men partiet er indstillet på at medvirke til, at flere udlændinge med opholdstilladelse kan hjemsendes, oplyser retsordfører Trine Bramsen.

»Bliver der fred i det område, som er grundlag for, at man har en midlertidig opholdstilladelse, skal man selvfølgelig sendes tilbage. Også selv om hele landet ikke er stabilt. Vi har en forventning om, at der løbende bliver foretaget en sådan vurdering, og kan man stramme op inden for gældende konventioner, så flere kan blive sendt hurtigere hjem, medvirker vi gerne til det,« siger hun.

Dermed kan der blive tale om at sende udlændinge tilbage, efter at de har været i Danmark i adskillige år, medgiver Trine Bramsen.

Socialdemokraternes retsordfører sætter grænsen ved udlændinge med permanent opholdstilladelse, ligesom hun afviser at sende udlændinge tilbage til et naboland, medmindre det sker gennem en frivillig aftale.

Myndighederne kan i dag vælge ikke at forlænge en opholdstilladelse, hvis de oprindelige betingelser ikke længere er opfyldt, påpeger formanden for Foreningen af Udlændingeretsadvokater, Jytte Lindgård.

»Danmark kan godt gå ind og sige, at der ikke er krig i Syrien, selv om rapporter siger det modsatte. Dét politiske standpunkt kan man godt indtage, men det er ikke særligt hensigtsmæssigt, for vi risikerer, at det vil stride imod internationale konventioner. Man skal desuden være varsom med at tro, at man kan sende en person til en anden del af landet i sikkerhed, for de kan nemt blive opsøgt,« siger Jytte Lindgård.

Hun understreger, at det er langt vanskeligere at inddrage en permanent opholdstilladelse.