DF vil sende milliarder fra hovedstaden til provinsen

Dansk Folkeparti støtter de borgmestre, der vil afskaffe ordningen, som fordeler penge mellem hovedstadskommunerne. Milliarderne skal i stedet sendes til landets fattige kommuner.

Hovedstadskommunerne skal i højere grad sende penge til de fattige kommuner ude i landet. Det mener Dansk Folkeparti, som stiller sig bag en række provinsborgmestre, der kræver det kommunale udligningssystem ændret.

Helt konkret vil borgmestrene og Dansk Folkeparti afskaffe den såkaldte hovedstadsudligning, der betyder, at hovedstadskommunerne fordeler penge internt. I stedet skal landsudligningen hæves tilsvarende, og det vil ifølge beregninger betyde, at hovedstadsområdet hvert år skal aflevere 2,4 milliarder kroner til resten af landet.

»Vi vil generelt have mere udligning mellem by og land, og i den forbindelse mener vi, at hovedstadsudligningen er en forældet tankegang, som bør afskaffes. Vi mener faktisk, at kommunerne i hovedstadsområdet har en hel del fordele, som ikke behøver blive udlignet på den måde, som de gør i dag,« siger kommunalordfører Morten Marinus (DF), der er valgt i Nordjylland og sidder som 1. viceborgmester i Jammerbugt Kommune.

Han mener ikke, at det er unfair at sende flere penge fra hovedstadsområdet til udkantsområderne.

»Vi er nødt til at udligne mellem de kommuner, hvor der er behov for det. I stedet for hovedstadsudligningen, hvor pengene så at sige kører i ring, mener vi, at man i stedet skal samle pengene i en sæk og sende dem ud til de kommuner, der har behov,« siger Morten Marinus.

I Liberal Alliance har man ikke taget endelig stilling til hovedstadsudligningens fremtid. Kommunalordfører Ole Birk Olesen (LA) mener, at der er behov for at analysere pengestrømmene mellem de forskellige kommuner og landsdele, inden der træffes beslutninger.

»Når man har lavet sådan en analyse, kan man tage stilling til, om der bør ske noget med de udligningsordninger, vi har i dag,« siger han.

Ole Birk Olesen, der er opstillet i Østjylland, mener, at der i debatten er en tendens til at sige, at udligningskronerne kun går fra øst til vest, men sådan hænger verden ikke sammen.

»Det er ikke helt så enkelt, at der kun er én udligningsordning i Danmark. Der er også statslige skatter og afgifter, som opkræves i Jylland og bruges i København, og det skal også med i regnestykket,« siger han.