DF kræver milliarderstatning til sanktionsramte virksomheder

Virksomheder bliver ladt i stikken af sanktioner og bør have kompensation for milliardtab, mener DF. Alene landbruget taber i år fire mia. kr. på grund af konflikten med Rusland. »Et populistisk forslag,« svarer handelsminister Mogens Jensen og Venstres erhvervsordfører Kim Andersen.

Det importstop for fødevarer fra EU, som Rusland har indført, efter at landet blev ramt af sanktioner, har betydet store tab for landbruget, fordi prisen på svinekød er faldet markant. DF ønsker at erhverv, der rammes af sanktioner, kompenseres af statskassen i en treårig periode. Fold sammen
Læs mere
Foto: LISELOTTE SABROE

Danske virksomheder er uskyldige ofre for en »kålhøgen« udenrigspolitik, mener Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen. Derfor skal de have erstatning for de tab, de lider i forbindelse med sanktionerne mod Rusland.

Det altomfattende stop for import af fødevarer fra de 28 EU-lande, herunder svinekød, som Rusland har svaret igen med, har alene i år kostet dansk landbrug fire mia. kr. og tvunget den jyske slagterikoncern Tican til at lukke sin fabrik i Fjerritslev. Det store tab skyldes blandt andet, at prisen på svinekød er faldet markant.

»Hvis man vil have sanktioner, så bør statskassen selv betale og ikke overlade regningen til fuldstændigt sagesløse virksomheder,« siger Søren Espersen, som foreslår, at staten yder erstatning for virksomhedernes tab i en periode på tre år, efter at sanktionerne er indført. »Så har virksomhederne tre år til at finde nogle andre markeder. Det var en måde at gøre det på. Som det er nu, tvinger man små og mellemstore virksomheder til at føre udenrigs- og sikkerhedspolitik i stedet for, at regeringen og staten selv tager ansvaret og betaler regningen.« I sidste måned viste Greens konjunkturindikator, at et overraskende højt antalt – 17 procent af danske virksomheder – er negativt eller meget negativt påvirket af konflikten med Rusland. Tal fra Udenrigsministeriet viser, at eksport for omkring tre mia. kr. ud af en samlet fødevareeksport til Rusland på 4,3 mia. kr. i 2013 er omfattet af boykotten. Søren Espersen er imod EUs sanktioner mod Rusland og mener ikke, at de har den store virkning i forhold til Ukraine. Til gengæld har den handelsboykot, som russerne har iværksat, store omkostninger for Europa og især for Danmark, hvor fødevarevirksomheder som Arla og Danish Crown og Carlsberg er ramt af boykotten.

Landbruget håber på hjælpepakke

I organisationen Landbrug og Fødevarer er man glad for den positive opmærksomhed om de problemer, landbruget og landbrugets virksomheder er kommet i. Administrerende direktør Karen Hækkerup siger:

»Vi har virksomheder, der har produceret til et marked, som lige pludselig er lukket af. De er sat i en situation, som de ikke er herre over, og det rammer rigtig hårdt.«

Karen Hækkerup mener, at en erstatning kunne komme i form af »en hjælpepakke«, hvor regeringen fjerner nogle af byrderne på landbruget og hjælper med finansiering. Hun er enig med DF i, at sanktionerne rammer uretfærdigt.

»Lige nu er landmændene fanget i en situation, hvor de bliver straffet af politiske handlinger, som de ikke selv er herre over. Jeg vil være glad, hvis staten kan give en hjælpende hånd,« siger Karen Hækkerup og understreger, at DFs forslag kan være svært at gennemføre. Man skal være opmærksom på, at nogle måder at støtte på vil være ulovlige i forhold til EU-regler.

Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen (S) kalder derimod forslaget »populistisk« og »helt uden anvisning af, hvor pengene skal komme fra«.

»Nu triller Dansk Folkepartis »tulliarder« igen ud af statskassen. Over en treårig periode vil det svare til måske 12 mia. kr. Hvor skal de penge komme fra? Og hvad med de virksomheder, der har lidt tab på grund af andre konflikter,« siger Mogens Jensen, som undrer sig over, hvor Dansk Folkeparti var, da eksporten og virksomhederne var hårdt ramt af Muhammed-krisen.

»Så vidt jeg ved, er der aldrig nogen virksomhed, der har fået kompensation, når de er ramt af en konflikt af den her karakter,« siger Mogens Jensen.

Venstres erhvervsordfører, Kim Andersen, er enig i, at DFs forslag er »populistisk«.

»Vi lever i en liberal markedsøkonomi, hvor vi må fastholde, at virksomhederne selv har ansvaret for, hvilke markeder de bevæger sig ind i, og de må leve med de risici, der er,« siger Kim Andersen og tilføjer, at kompensation både vil være meget bekostelig og svær at afgrænse.

DI skeptisk over for direkte erstatning

Søren Espersen mener, at regeringen har et særligt ansvar, fordi man for to år siden iværksatte et initiativ, der kraftigt opfordrede danske virksomheder til at satse på det russiske marked. Målet var over fem år at fordoble eksporten til Rusland.

»Man har fra dansk side opfordret danske virksomheder til at investere i Rusland, fordi det var et spændende nyt marked. Og så lukker man. Det kan man ikke være bekendt,« siger Søren Espersen.

Den konservative erhvervsordfører, Brian Mikkelsen, mener, at det er værd at overveje, at støtte de virksomheder, der lider tab,

»Men en egentlig krone-til-krone-kompensation er helt umulig at opgøre. Støtten kan være i form af hjælp til at komme ind på andre eksportmarkeder og andre tiltag,« skriver Brian Mikkelsen i en SMS.

Udenrigsministeriet arbejder netop på at finde nye markeder for den eksport, der er ramt af sanktioner, og regeringen arbejder for at oplagre svinekød i EU, så prisen kan holdes oppe.

Hos Dansk Industri er man også skeptisk over for direkte erstatning,»Der er virksomheder især i fødevarebranchen, der er ekstremt hårdt ramt. Og derfor har vi stor sympati for ideen, men den kan blive rigtig vanskelig at effektuere i praksis,« siger Peter Thagesen, afsætningspolitisk chef i Dansk Industri, og tilføjer: »Vi har generelt stor forståelse for de håndtag, politikerne kan bruge, når man ikke ønsker en væbnet konflikt. Også selv om det kommer til at gøre rigtig ondt.«