Detektor: Dansk Arbejdsgiverforbund overdriver tal

DRs Detektor mener, at Dansk Arbejdsgiverforbund overdriver tal for forholdet mellem svensk og dansk overførselsindkomst. Arbejdsgiverforbund afviser kritik.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) overdriver, når foreningen mener, at Danmark betaler 50 procent mere til sociale ydelser end Sverige.
Ifølge DA er forskellen for stor, da danskerne ikke er 50 procent mere syge end vores nabolands indbyggere. I sidste ende kunne Danmark spare 60 milliarder kroner, hvis man var lige så gode som svenskerne.

Men det er en overdrivelse af tallene, lyder det fra DR-programmet Detektor.

»For det første går langt fra alle de danske sociale ydelser i deres regnestykke til syge personer. Dertil kommer, at organisationen ikke har talt alle ydelser med, når de påstår, at vi ville have 60 milliarder ekstra, hvis man gjorde som svenskerne,« lyder kritikken ifølge dr.dk.

Ifølge Detektor bygger DAs påstand på en sammenligning mellem de danske og svenske udgifter til sociale ydelser til personer i den arbejdsdygtige alder, men tallene fra DA omfatter også dagpenge, kontanthjælp, barselsdagpenge og børnepenge, hvilket er ydelser, som ikke går til folk med sygefravær.

DA står ifølge dr.dk fast på deres argumentation.

I en pressemeddelelse afviser DA kritikpunkterne fra Detektor og peger blandt andet på, at arbejdsgiverforenings analyse bygger på opgørelser fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, OECD. De viser ifølge DA blandt andet, at Danmark bruger 60 milliarder kroner mere end Sverige.

»Detektor har stillet os rigtig mange spørgsmål og har fået mange skriftlige og mundtlige svar. Detektor drager sine egne konklusioner på et grundlag, der er uklart for os, men har ikke skabt den mindste sandsynlighed for, at Detektor er klogere end OECD,« siger DAs administrerende direktør, Jørn Neergaard Larsen.