Det vil den nye regering

Her er et overblik over nogle af den nye regerings tiltag.

Boligjobordningen bliver med den nye V-regering genindføret med tilbagevirkende kraft. Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Vi tester oplæsning. Fortæl os, hvad du synes her

NU

Der indføres en ny integrationsydelse på SU-niveau for flygtninge og familiesammenførte. Den skal kunne suppleres med en sprogbonus og et forsørgertillæg.

Boligjobordningen genindføres med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2015.

Irak- og Afghanistankommissionen, der blev nedsat i 2012, skal nedlægges for i stedet at bruge pengene på veteranindsatsen.

Regeringen får et nyt udvalg, EU-Implementeringsudvalget, bl.a. med henblik på at undgå unødigt restriktive regler, når især erhvervsrettet EU-politik implementeres.

Der afsættes en ekstraordinær pose penge til politiet for at nedbringe overarbejdspuklen, der følger af det forhøjede beredskab.

Der indføres et skatte- og byrdestop.

Den offentlige økonomi skal igennem et kasseeftersyn; større statslige IT-projekter skal igennem et projekteftersyn; og der skal foretages en udenrigspolitisk udredning for at afdække den nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske virkelighed.

EFTERÅRET 2015

Som første del af JobReformen skal der indføres et kontanthjælpsloft, der omfatter størstedelen af de offentlige ydelser, man kan få som kontanthjælpsmodtager.

Inden jul skal der afholdes folkeafstemning om at erstatte det danske retsforbehold med en tilvalgsordning.

Dagpengekommissionen skal afrapportere inden oktober, og derefter vil regeringen indlede forhandlinger om dagpengesystemet.

Nye regler for familiesammenføring, bl.a. med skærpede krav til udlændinge med »ringere« forudsætninger for at blive integreret.

FORÅRET 2016

Som anden del af JobReformen vil regeringen indkalde til forhandlinger om skattelettelser, både på de laveste arbejdsindkomster og på den sidst tjente krone.

Der gennemføres en pensionsreform, der bl.a. sigter på, at gruppen af personer uden egen opsparing til pensionsalderen reduceres markant.

Lønmodtagerne og arbejdsgiverne indkaldes til nye trepartsdrøftelser.

IKKE TIDSFASTSAT

Udviklingsbistanden skal sænkes til 0,7 pct. af BNI (mod de nuværende 0,85 pct.)

På uddannelsesområdet skal fremdriftsreformen justeres, inklusionsindsatsen i folkeskolen skal igennem et eftersyn, og der skal indføres adgangskrav på gymnasierne.