Det vil Dagpengekommissionen ændre

Klokken 13 præsenterer Dagpengekommissionen en rapport med anbefalinger til ændringer i dagpengesystemet. Berlingske Nyhedsbureau er i besiddelse af rapporten.

  • Kommissionen foreslår et fleksibelt genoptjeningssystem, så ledige kan optjene retten til et ekstra år med ret til dagpenge.
  • En arbejdsdag i dagpengeperioden skal ifølge forslaget belønnes med to ekstra dage med dagpengeret. Man kan maksimalt optjene et års ekstra dagpengeret.
  • Dagpengeretten skal være indkomstafhængig. Man skal have tjent 212.400 kroner over en tre år lang periode for at være berettiget til ydelsen.
  • Kommissionen vil indføre karensdage. Det betyder, at dagpengene ikke bliver udbetalt for to dage i en måned hver tredje måned, dagpengemodtagere er ledig. Det kan forhindres ved at arbejde en uge hver måned.
  • Dagpengesatsen for nyuddannede - den såkaldte dimittendsats - skal reduceres fra de nuværende 82 procent af dagpengesatsen til 78 procent.
  • Dagpengene skal fremover forbruges i timer i stedet for uger, som det nuværende system foreskriver.
  • 6.700 vil ifølge Dagpengekommissionens skøn miste retten til dagpenge hvert år, hvis samtlige anbefalinger i kommissionens rapport vedtages.
  • 9.000 vil miste dagpengene årligt med det nuværende system.
  • Dagpengekommissionen har lavet en række anbefalinger til et forbedret dagpengesystem med det benspænd, at et nyt dagpengesystem ikke må koste staten flere penge, end det nuværende system gør.

Kilde: BNB