Det Schweiz du kender

Foto: Steen Brogaard/Folketinget. Camilla Hersom (R)
Læs mere
Fold sammen

Det hænder, at jeg møder mennesker, der spørger, hvad forskellen på Radikale Venstre og Liberal Alliance (LA) egent­lig er. Begge partier går jo til valg på reformer og synes at være enige om, at reformer er vejen til at styrke og ud­vik­le vores samfund. Svaret er, at vi er dybt uenige om, hvilken type reformer, der skal gennemføres, og ikke mindst hvad de skal bruges til. Reformer kan nem­lig både bruges til at bygge op – og rive ned.

Når Radikale Venstre foreslår at droppe skatterabatterne til boligejerne eller at hæve pensionsalderen tidli­ge­re – så vi arbejder lidt længere, når vi nu le­ver længere – er det med ønsket om at bygge op. At gøre det mu­ligt at investere mere i vores svageste med­bor­ge­re, at give flere penge til forskning og uddannelse, at sætte mere fart på den grønne omstilling og at styrke ker­ne­velfærden for os alle. Kort sagt at gøre et uni­ver­selt, moderne og frem­tids­ori­en­teret dansk vel­færds­samfund endnu bedre.

Når LA foreslår at skære kraftigt i ydelserne til vores sva­geste, fjerne hver tiende læge, lærer, syge­ple­jer­ske og pædagog samt at indføre markant mere brugerbetaling, sker det ikke med ønsket om at bygge op – men tværtimod at rive ned og bygge nyt. En grundlæggende anden sam­funds­model. Mere som forsikringsbaserede Schweiz – mindre som universelle Danmark. 

Reformtrangen er den samme. Formål og indhold vidt forskelligt. Og så er der selvfølgelig miljøet og klimaet. Man kan undre sig over, at den vilje til forandring, LA viser på det økonomiske område, ikke også gør sig gæl­den­de i forhold til miljøet og kli­maet. For be­hovet for langsigtede reformer er om muligt endnu større her. Men måske det skyldes, at LA ikke kan se nogen god forretning i miljø- og klimapolitik og derfor ikke gider beskæftige sig med det?

Vi er den sidste generation, der holder løs­­­ningen på klima­ud­for­dringerne i egne hænder. Den luksus vil vo­res børn ikke have. Derfor skal vi handle. Nu. Og det har vi gjort. Med ambitiøse grønne mål og massive grøn­ne investeringer. Mens man i LA sta­dig skæn­des om, hvorvidt klimaudfordringer er menneskeskabte – hvil­ket 97 pct. af verdens klima­forsk­ning pe­­ger på, at de er – så er vi godt på vej mod at gøre Danmark til en grøn vin­­dernation, der tjener penge på at ud­vikle løsninger til den globale grønne omstilling. Verdens mest ambitiøse klimapolitik og det bedste erhvervsklima i verden kan sagtens gå hånd i hånd. Det har regeringen bevist. Men det kræver, at man vil.