»Det kunne være mere præcist«

Der er bestemt ikke tale om vildledning, fastslår en af cheferne fra Udlændingeservice efter, at forvaltningen er blevet beskyldt for vildledning: I stedet kommer der en præcisering til embedsmændene.

Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Vi tester oplæsning. Fortæl os, hvad du synes her

Vildledning? Nej, svarer Anni Fode, der er centerdirektør for Center for Asyl og familiesammenføring i Udlændingeservice. Men til gengæld indrømmer hun, at borgerne er blevet så dårligt oplyst om mulighederne for familiesammenføring, at Udlændingeservice i går måtte præcisere reglerne på hjemmesiden.

Hvad er din forklaring på, at vi kunne få så mange svar fra jeres forvaltning, der viste, at I ikke ville rådgive om de mere lempelige EU-regler?

»Jeg kan jo kun beklage, at der er sket en upræcis vejledning i nogle af tilfældene og så sige, at vi har jo rigtig mange henvendelser hvert år. I størrelsesordenen 300.000 telefoniske henvendelser. Vi har ikke noget ønske om ikke at give en korrekt og præcis vejledning.

Der er mange regler og meget at holde styr på, men det undskylder selvfølgelig ikke en mangelfuld rådgivning, og det er også derfor, at vi jo nu har gjort medarbejderne opmærksomme på de her regler. For der er jo tilsyneladende nogle, der ikke er opmærksomme på, at der er de her regler efter EU-retten, hvor danske statsborgere kan få familiesammenføring i henhold til EU-reglerne om retten til fri bevægelighed.

Men det vi oplever, når vi spørger, er ikke, at de ikke kender reglerne. Vi oplever, at de siger, at de ikke vil fortælle om reglerne!

»Jeg kan jo ikke forklare, hvorfor der er nogle, der siger det. For reglerne står jo på vores hjemmeside. Der er tale om en enkelt mindre præcicering, som vi har lavet i går på baggrund af jeres henvendelse, som går på beskæftigelsens omfang, hvor vi jo altså har sagt, at det normalt vil være en betingelse, at der skal have været beskæftigelse af et par ugers varighed.«

Men kan du ikke godt forstå, at vi finder det påfaldende, at flere af dine medarbejdere uafhængigt af hinanden siger til os, at der et hul i loven, og derfor må de ikke oplyse om det, så vi selv må finde ud af det? De siger så også, at vi kan kigge på hjemmesiden, men de vil ikke fortælle om det her, for det er et hul i loven, siger de!

Ikke et hul i loven
»Jo, men der er ikke tale om et hul i loven. Der er tale om nogle regler i EU-retten, som Danmark selvfølgelig skal følge, og så er der ved siden af vores nationale familiesammenføringsregler.«

Men, at dine medarbejdere skulle have fået opfattelsen af, at det her skal betragtes som et hul i loven, det kan du ikke forstå?

»Jeg kan ikke forklare dig, hvorfor Berlingske har fået det svar. Jeg kan kun sige, at jeg beklager, at man har givet udtryk for noget sådant. Vi forsøger at rette op på det, så man selvfølgelig giver en korrekt vejledning.«

Men ingen har hørt om to ugers arbejde skulle være nok?

»Jamen, du kan ikke sige, at der er en fast grænse på to uger. Der opstilles ikke noget mindstekrav. Det vi siger er, at normalt er det en betingelse, at der skal have været beskæftigelse af mindst et par ugers varighed,

Kan du forstå, at der er nogen, der føler, at de er blevet vildledt her?

»Jeg mener ikke, at der er tale om vildledning. Vi har jo haft det til at ligge ude på vores hjemmeside i et år, hvor vi har forklaret om de her regler. Og der har stået, at der ikke opstilles et mindstekrav til opholdets længde.«

Men det er der jo mange, der har forsøgt at få jer til at forklare, hvordan det skal fortolkes. Og alle de organisationer, vi har talt med, der har spurgt jer om det, har fået den opfattelse, at det må dreje sig om op til et halvt år. Måske fire til seks måneder.

»Det kan jeg ikke helt forstå, at de har fået sådan en opfattelse. Vi har sagt, at det ikke er nogle få dage, men det er mindre end seks måneder. Det er sådanne tilkendegivelser, vi også har brugt i vores brugerpanel.«

Har du kendt arbejdskommissionens vejledning fra 2004, hvori der står, at ti uger er nok, siden 2004?

»Så længe har jeg ikke siddet på området.«

Men af den fremgår det jo, at en kommune må anse EU-borgere for at være omfattet af reglerne efter ti ugers arbejde. Har I kendt til det?

»Jeg har ikke kendt den selv. Jeg sidder ikke dybt nede i sagerne. Det kan jeg ikke svare dig på. Jeg kan ikke komme det nærmere.«

Synes du, at danskerne på jeres hjemmeside har fået fyldestgørende informationer om, at de efter to til ti uger kan anse sig for at være omfattet af reglerne?

»Vi har jo præciceret det. Vi har fundet anledning til, at det kunne være mere præcist. Det er det, vi har gjort.«