»Det er magtmisbrug på en måde, som er uhørt«

Politikere i rød blok er stærkt kritiske over for, at fem ministerier fjernede omfattende oplysninger om landbrugspakken. Jeg har fuld tillid til, at regeringen har handlet korrekt, lyder det fra Venstres fungerende politiske ordfører.

I takt med at flere oplysninger i sagen om blå bloks landbrugspakke er kommet frem, står det klart, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har været langt tættere på landbrugspakken, end regeringen oprindeligt forsøgte at give offentligheden indtryk af. Rød blok kræver, at Lars Løkke Rasmussen møder op i Folketignet og redegør for sin rolle, men statsministeren nægter. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bax Lindhardt

Regeringen har virkelig haft brug for at skjule oplysninger om landbrugspakken. Og flere ministeriers håndtering af sagens dokumenter udstiller en regering, der ikke er værdig til at sidde i regering.

Reaktionen fra rød blok er kontant, efter at Berlingske torsdag kan fortælle, hvordan flere ministerier mørklagde omfattende dele af et centralt dokument i sagen om landbrugspakken.

Fem ministerier udleverede i foråret et såkaldt kvælstofcover med bilag til Berlingske om landbrugspakken. Store dele af indholdet var fjernet eller overstreget. Siden er Berlingske kommet i besiddelse af den fulde version af det originale cover med bilag på i alt 70 sider. Ved at sammenligne de udleverede dokumenter med originaldokumentet kan man se, hvad ministerierne mørklagde.

Ministerierne har bl.a. fjernet følgende fra kvælstofcoveret med bilag:

- Alle kraftige advarsler om landbrugspakkens mulige problemer med EU. Eksempelvis vidste regeringstoppen godt, at det kunne give problemer at beregne miljøkonsekvenserne af landbrugspakken, som regeringen valgte at gøre.

- Detaljer som deloverskrifter. Eksempelvis overstregede man overskriften »Baggrund«.

- Dele af sætninger. Eksempelvis må offentligheden gerne læse, at der er afsat 300 mio. kr. årligt i 2017-2019, men man må ikke læse resten af sætningen: »til supplerende finansiering af kvælstofindsatsen, særligt i forhold til målrettet regulering fra 2018.«

- Faktuelle oplysninger, som selv efter den nuværende offentlighedslov skal udleveres. Eksempelvis blev der fjernet faktuelle oplysninger om vandrammedirektivet.

- Allerede offentliggjorte oplysninger. Eksempelvis blev der fjernet et helt afsnit om EU's mulige sanktionsmuligheder over for Danmark - et afsnit, som Miljø- og Fødevareministeriet ordret tidligere havde offentliggjort på ministeriets hjemmeside.

Mørklægningen bliver endnu mere problematisk af, at der er tale om miljøoplysninger, fordi borgerne ifølge EU-regler har langt videre adgang til oplysninger om miljøet end normalt. Flere eksperter i offentlighed og forvaltning kritiserer i dagens udgave af Berlingske således ministeriernes håndtering af dokumenterne. Eksperterne kalder det »helt uholdbart« og »et demokratisk problem.«

Og i rød blok er politikerne forarget.

»Alt peger på, at regeringen har noget meget alvorligt at skjule, når flere ministerier med enslydende formuleringer finder på fikumdik for at afskære offentligheden fra oplysninger og indsigt i landbrugspakkens problemer,« siger Simon Kollerup, Socialdemokraternes miljø- og fødevareordfører.

I midten af juni beskrev Berlingske, hvordan regeringstoppen tilbageholdt centrale advarsler om landbrugspakken for Folketinget. Det udløste en stor næse - altså kritik - til regeringen fra et markant flertal på Christiansborg. Desuden ønsker flere folketingspolitikere en forklaring fra regeringstoppen. Formanden for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, Pia Adelsteen (DF), har skrevet til Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), for at få klarlagt, hvad man generelt gør, når en minister ikke vil møde frem i samråd, mens rød blok kræver, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) møder op i Folketinget og forklarer sin rolle i landbrugspakken.
»Nu skal Folketingets formand vurdere, om hun vil kontakte statsministeren og sige, at han bør stå til rådighed for Folketinget og svare os på vores spørgsmål,« siger Simon Kollerup.

»Med de nyeste oplysninger mener jeg, at hun har al mulig grund til at rette den fornødne kontakt. Regeringen har hidtil gemt sig bag ugyldige årsager til at dække over oplysningerne, så det er da min forventning til Pia Kjærsgaard på vegne af fem af Folketingets ni partier, som stadig mangler svar,« siger Simon Kollerup.

Dansk Folkepartis Pia Adelsteen understreger, at hun er klar over, at der gælder en udvidet oplysningspligt, når det handler om miljøoplysninger.

»Og det er min holdning, at loven skal overholdes,« siger hun.

Direkte adspurgt, om de nye oplysninger i kvælstofsagen kan få betydning for, om DF vil kræve, at Løkke skal forklare sig i Folketinget, svarer Pia Adelsteen:

»Det har jeg ingen kommentarer til.«

Tidligere miljøminister Ida Auken (R) mener, at kvælstofsagen bliver værre og værre.

»Det forarger mig, at man fjerner fire femtedele af det indhold, som offentligheden har lovmæssigt krav på. Jeg har selv været med at lave miljøoplysningsloven og ved, at den er mere vidtgående end offentlighedsloven,« siger hun.

Ida Auken fremhæver, at ministeriernes håndtering af dokumenterne udstiller regeringens magtfuldkommenhed.

»Jeg kan ikke se, at det ikke er et brud på loven. Det er uværdigt, den måde regeringen forvalter sin magt på, og det er magtmisbrug på en måde, som er uhørt. Vi kan blive ved med at kalde ministrene i samråd, men der sker jo ikke noget, så jeg kan kun appellere til, at de Konservative og Dansk Folkeparti griber ind,« siger Ida Auken.

De udleverede aktindsigter til Berlingske, hvor hovedparten af oplysningerne var fjernet, blev efterfølgende i samme redigerede form oversendt til Folketinget.

Enhedslistens Maria Reumert Gjerding kalder det ubegribeligt, at ministerierne har anset det for nødvendigt at fjerne så meget i det materiale, som blev sendt til Folketinget. Enhedslisten har netop kaldt justitsminister Søren Pind (V) i samråd om sagen.

»For det første er det ubegribeligt, at det er nødvendigt at holde så meget i mørket. For det andet forstår jeg ikke, at det kan være lovligt,« siger Maria Reumert Gjerding.

Statsministeriet har ikke haft mulighed for at kommentere sagen, mens Miljø- og Fødevareministeriet henviser til den oprindelige afgørelse i sagen om aktindsigt.

I Venstres principprogram står der på side 35: »Forvaltningen skal være præget af åbenhed, gennemsigtighed og kvalitet.«

Venstres fungerende politiske ordfører, Louise S. Elholm, ønsker at svare Berlingske skriftligt. Hun indleder med at fremhæve, at hun i sit daglige virke som skatteordfører ikke har været med i forhandlingerne om landbrugspakken og derfor ikke kan svare på konkrete processpørgsmål på fødevare- og landbrugsområdet. Men den fungerende politiske ordfører skriver:

»Jeg har fuld tillid til, at regeringen har handlet korrekt. Det er naturligt, at der har været meget debat om fødevare- og landbrugspakken, da den er et nybrud i dansk fødevare- og landbrugspolitik, der sikrer, at vi kan bevare og skabe vækst og arbejdspladser i fødevaresektoren. Det har givet opmærksomhed i EU, hvilket vi også har underrettet Folketinget om. Venstre står fuldt ud på mål for fødevare- og landbrugspakken, der er et stort skridt i den rigtige retning, så det fortsat kan betale sig at drive landbrug og arbejde i fødevaresektoren i Danmark. Der er intet nyt i, at oppositionen er utilfreds med fødevare- og landbrugspakken. Det har de været hele vejen igennem, og det ville overraske mig mere, hvis de ikke brugte hver en mulighed til at give udtryk for deres utilfredshed.«