Der er gået politik i Troels Lunds næse

Rød og blå blok kan ikke enes om, hvor stor en næse tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen skal - eller ikke skal - have for sin rolle i skattesagen. Nu er beslutningen udsat en uge, og imens ulmer de politiske stridigheder i sagen.

Der er mildest talt ikke politisk enighed om at uddele en næse til Troels Lund Poulsen (V). Og den tidligere skatteminister får nu lov at vente en uge på, om han får tildelt det politiske ansvar i en af de mest omtalte politiske sager i nyere tid - sagen om Helle Thorning-Schmidt (S) og hendes mand Stephen Kinnocks skatteforhold.

Et smalt flertal bestående af regeringen, Enhedslisten og SF mener, at Troels Lund Poulsen som daværende øverste chef i Skatteministeriet bærer det endelige ansvar for blandt andet lækket af Thorning-Kinnock-parrets private skattepapirer.

Men det er blå blok lodret uenig i, og hos Venstre kalder Claus Hjort Frederiksen (V) kritikken for en »skandale« og »et nyt lavpunkt for folkestyret«, når et rødt flertal træder sammen for at »give Troels Lund Poulsen et dårligt eftermæle i sagen«.

På den baggrund har de borgerlige partier nu fået syv dage til at skrive deres egen udtalelse i sagen til det lidet mundrette Underudvalget under Udvalget for Forretningsordenen i Folketinget. Det ændrer dog ikke ved rød bloks kritik, understreger underudvalgets formand, Leif Lahn Jensen (S).

»Vi mener, der er fundet nogle ulovligheder sted. Vi mener, det er forkert, at man lækker oplysninger i forhold til en statsministerkandidat i en valgkamp, at Skatteministeriet blander sig i nogle sager og på den måde også smider rundt med personlige oplysninger. Uanset hvem det er i dette land, er det ikke godt, og det går stik imod den retssikkerhed, vi står for,« siger Leif Lahn Jensen.

I sin kritik henviser rød blok til, at Skattesagskommissionen i sin beretning fandt det sandsynliggjort, at Troels Lund Poulsen som skatteminister løbende var blevet orienteret af sin daværende departementschef, Peter Loft, og i øvrigt havde vist væsentlig interesse for sagen, selv om han i kommissionen har hævdet det modsatte.

Desuden fastslog kommissionen, at han videregav et rygte om Stephen Kinnocks seksualitet til sin særlige rådgiver og to ministersekretærer - trods tavshedspligten.

Men det er ikke et spørgsmål om at bryde tavshedspligten, hvis man som minister involverer sine nærmeste medarbejdere, betoner tidligere økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).

»Jeg har selv siddet som minister i ti år, og jeg kan roligt betro dig, at man offentliggør og snakker med sine nærmeste om alting. Sådan foregår det jo. Det er den måde, man kan træffe nogle beslutninger på,« siger han.

Den anskuelse vækker dog forargelse hos Leif Lahn:

»Det er en ny tanke blandt de borgerlige, at man åbenbart bare kan opføre sig, som man vil.«

Spørgsmål: Nu skal udvalget tage stilling i sagen, kan man forestille sig to udtalelser - én fra rød blok og én fra blå?

»Man kan forestille sig alt. Men her er der et flertals udtalelse, og de borgerlige partier kan bare gå med i det, det er de velkomne til,« siger Leif Lahn.

Venstre vil nu tage stilling til, om de vil komme med yderligere bemærkninger. Men skulle de borgerlige partier vælge den mulighed, vil det ifølge Leif Lahn blive som »en bemærkning omme bagi« - og dermed kan det med stor sandsynlighed ende med en borgerlig frifindelse og en rød kritik af Troels Lund Poulsen.

Det har onsdag ikke været muligt at få en kommentar fra Troels Lund Poulsen.